Szonda Szabolcs

oldal nyomtatása Share

Szonda Szabolcs (Sepsiszentgyörgy, 1974. okt. 27.) – újságíró, költő, műfordító. Tanulmányait szülővárosában végezte, a Székely Mikó Kollégiumban érettségizett (1993). A bukaresti egyetem Nyelvtudományi Karán magyar–román szakot végzett (1997), ugyanott magiszteri fokozatot szerzett (1998); 2002-től dokto­randusz. Abban az időben alapította és többekkel szerkesztette a Nézőpont c. 1995–98 között összesen 4 számot megért lapot, az Idegen Nyelvek és Irodalmak Fakultása hallgatóinak kiadványát.

Pályáját a Romániai *Magyar Szó szerkesztőségében kezdte. 1998-tól párhuzamosan a bukaresti egyetem Hungarológiai Tanszékén gyakornok, majd tanársegéd. 2000-től a lap Szabad Szombat c. kulturális mellékletének szerkesztője, szerkesztőbizottsági tagja, 2005-től az Új *Magyar Szó Színkép c. havi kulturális mellékletének szerkesztője; a *Cimbora szerkesztője. 2008-tól a sepsiszentgyörgyi Megyei Könyvtár igazgatója.

Első írását a Romániai *Magyar Szó közölte 1994-ben; a lapban riportokat, politikai hírmagyarázatokat, interjúkat, jegyzeteket, könyvismertetéseket írt. Verssel, prózával szerepel több romániai magyar irodalmi folyóiratban, erdélyi napilapok kulturális mellékletében. Verseit közölte az Irodalom Visszavág c. budapesti folyóirat; néhány költeménye eredeti, román és albán változatával szerepelt a babel.ro c., fiatal romániai kisebbségi költők verseit tartalmazó antológiában (Csíkszereda 2000). Külső munkatársa a Dilema, Obser­vatorul Cultural hetilapoknak, a Haemus albán–román nyelvű folyóiratnak.

Tagja a budapesti Fiatal Írók Szövetségének.

Műfordításai: Simona Popescu: Xilofon (versek, Bp. 1998); Vlad Arghir: Képek egy Leonard Cohen-koncertről (monografikus esszé, uo. 1999); Adrian-Christian Kuciuk: A hattyúk feltámadásának éve (Bp. 2005).

Kötetei: Kiegyezés a tükörrel (versek, Bp. 1998); Vagyontárgyalás (uo. 2002); Robogni örök úthengeren, avagy mit vétettek a dáliák? (versek, Periszkóp Pál álnéven, társszerző Bakter Bálint [Cseke Gábor]. Csíkszereda 2003); Literatura maghiară din România. Aspecte cronologice şi noţiuni de bază (Buk.–Sepsiszent­györgy 2008).

Írói álneve: Periszkóp Pál.

(B. I.)