Szőcs Huba

oldal nyomtatása Share

Szőcs Huba (Kézdivásárhely, 1933. jún, 17.) – természettudományi szakíró, ~ Mihály (1984) fia. Középiskoláit a brassói Energetikai Líceumban végezte (1951), majd a Bolyai Tudományegyetemen matematika szakos tanári diplomát szerzett (1957), közben a Babeş Egyetemen elvégezte a kutatómatematikusi szakot (1958); a BBTE-n a rádióelektronika területéről írott értekezéssel doktorált (1970).

1958–62 között a Bolyai Tudományegyetemen, majd a BBTE-n tanársegéd, 1962–74 között a nagybányai Tanárképző Főiskolán lektor, ugyanott 1990-ig a Műszaki Főiskolán előadótanár. 1990-től, Magyarországra telepedve, a székesfehérvári Kandó Kálmán Műszaki Főiskola tanára.

Első szaktanulmányát a Studia Univ. Babeş–Bolyai közölte (1961). Több mint félszáz szakcikkét, tanulmányát a Matematikai és Fizikai Lapok, a Studii şi Cercetări Matematice, Revista Minelor, Studii şi Cercetări Chimice, Buletinul Ştiinţific al Inst. Pedagogic Baia Mare, Automatica şi Electronica, Telecomunicaţii és különböző hazai és nemzetközi konferenciakötetek közölték; népszerűsítő írásai a Bányavidéki Fáklya, Előre, Dolgozó Nő, *Tanügyi Újság hasábjain jelentek meg.

(D. Gy.)