Szőcs István (Mv., 1928. aug. 2.)

oldal nyomtatása Share

Szőcs István (Mv., 1928. aug. 2.) – író, kritikus. ~ Géza apja, ~ Ráchel férje. Iskolai tanulmányait a marosvásárhelyi Református Kollégiumban végezte, ott is érettségizett 1947-ben, közben 1944 októberétől 1945 decemberéig menekült erdélyi diákként a pápai Református Kollégiumban tanult. Kolozsváron a Bolyai Tudományegyetem lélektan–pedagógia szakán szerzett oklevelet (1951). 1951–58 között az Ifjúsági Könyvkiadónál dolgozott, előbb annak bukaresti, majd 1954-től kolozsvári szerkesztőségében. 1958-tól 1968-ig az *Utunk szerkesztője, 1968-tól 1988-ig az *Előre kolozsvári munkatársa, szerkesztője, 1989-től a Helikon állandó belső munkatársa.

Gyakorló kritikus, emellett érdeklődési és kutatási területe a magyar őstörténet, *művészet és kortárs történet. Több mint 2000 irodalmi, *művészeti, színházi és képzőművészeti cikket, tanulmányt közölt az *Utunk, *Korunk, *A Hét, Magyar *Művészet, Helikon és a *Szabadság hasábjain; az *Előrében kisriportjai, közéleti és humoros jegyzetei jelentek meg. Cikkeit, tanulmányait egyéni látásmód, szenvedélyes polemikus hajlam és igen széles körű tájékozottság jellemzi. Kántor Lajos szerint „…a legismertebb és legolvasottabb polemikus, akinek szüntelen párbajai mozgalmasságot visznek az irodalmi, sőt napilapok életébe… Szókimondás és következetlenség a fő jellemzői; szellemes, fordulatos írásmódját egyaránt kamatoztatja irodalom- és színibírálatban, *művelődéspolitikai és *művelődéstörténeti esszéiben, valamint éles hangú jegyzeteiben” (Kántor Lajos – Láng Gusztáv: Romániai magyar irodalom 1945–1970).

Előszavával, bevezető tanulmányával megjelent kötetek: Ady Endre: Megy az üzenet (vál. versek, Buk. 1962); Nagy István: A jótékony prémeskabát (vál. novellák, uo. 1963); Albert Camus: Pestis (uo. 1965); Kós Károly: Varju-nemzetség (uo. 1966); Rudyard Kipling: A dzsungel könyve (uo. 1966); Csiky László: Esőt-kaszáló (uo. 1968); Kozma Mária: Festett káposztalepke (uo. 1970 = Forrás); Petronius: Tri­malchio lakomája (uo. 1970 = Téka); Kosztolányi Dezső: A lámpagyújtó éneke, Aranysárkány (Kv. 1978 = Tanulók Könyvtára); Édes Anna (uo. 1987); Makkai Sándor: Ördögszekér (Buk. 1979 = Romániai Magyar Írók); Babits Mihály: A gazda bekeríti házát (versek, Buk. 1980). Egyik főmunkatársa Kövi Pál Erdélyi lakoma c. könyvének (Buk. 1980).

1993-ban a kolozsvári Helikon folyóirat és a budapesti Székely Kör irodalmi díjával, 1998-ban Aranytollal ismerték el irodalmi munkásságát.

Kötetei: Kritikus holdtölte (regény, Buk. 1965); Rovarcsapda (regény, Kv. 1969); Üvegfedő (regény, uo. 1971); Más is ember (illemtankönyv, Buk. 1975 = *Előre Kiskönyvtár); Selyemsárhajó (*művelődéstörténeti tanulmányvázlat, Buk. 1979; 2. bővített kiad. 1999); Délibáb (első közlése az *Utunkban 1982-ben; kalózkiadása Antiszumír álláspontok kritikája címmel Garfield, USA 1984); Félrejáró ingák (tanulmányok, Csíkszereda 2005 = Biblioteca Transsyl­vanica).

Írói álneve: Sós Péter.

Kormos Gyula: Kritikus holdtölte. *Utunk 1965/51. – Marosi Péter: A kezdet kötelez. *Utunk 1966/19; uő: Bravúros grimasz. *Utunk 1969/37; uő: Málika deheroizálása. *Utunk 1971/36; uő: Minden romantikák csősze. *Utunk 1988/32. – Huszár Sándor: Az író asztalánál. (Interjú Sz. I.-nal.) Buk. 1969. – Németi Rudolf: A gúzsbakötött regényhős. *Korunk 1971/9. – Láng Gusztáv: Bonyodalmak a panoptikumban. *Igaz Szó 1971/12; uő: Sz. I. ötvenéves. *Igaz Szó 1978/7–8; uő: Sz. I. köszöntése. *A Hét 1978/31. – Szilágyi István: Sz. I. a nyelvről és az irodalomkodásról. *Utunk 1972/20; uő: Beszélgetés Sz. I.-nal. *Utunk 1978/31. – Mandics György: Az 50 éves Sz. I. köszöntése. *Igaz Szó 1978/7–8; uő: Sz. I.: Selyemsárhajó. *Művelődés 1979/9; uő: Rendhagyó utazás. *Igaz Szó 1980/2. – Marosi Barna: Retteg-é valaki az irodalomkritikustól? *A Hét 1978/31. – Mihálka György: Művelődéstörténeti régészet. *Utunk 1979/23. – Szász János: Sz. I. kalandjai. *Előre 1979. máj. 20. – Kiss Jenő: Legfőbb tanú a nyelv. *Korunk 1980/4. – Barabás István: „Nekünk nem csak Marosvásárhely kell”. Orient Expressz 1996. febr. 28. – Huszonnyolcasok – hetvenévesek. Helikon 1998/8. – Lászlóffy Aladár: Sz. I. világszínpada. Helikon 1998/18. – Balázs Imre József: A kijelentések helye. Válaszféle Sz. I.-nak. Helikon 1999/19.

Nyolcvanadik születésnapjára Album amicorum címmel *antológia jelent meg az őt köszöntő írásokból (szerk. Szőcs Géza, Arad 2008).

(S. Zs.)