Szőke Amália

oldal nyomtatása Share

Szőke Amália (Balázsfalva, 1929. febr. 14. – 2008. szept. 16. Helsinki) – geológiai és művelődéstörténeti szakíró. Középiskoláit 1940–44 között a nagyszebeni Ferenc-rendi zárdában, 1946–49-ben a székely­udvarhelyi Tanítóképzőben végezte, 1949–53 között a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen földtan–földrajz szakos diplomát szerzett. 1953–57 között akadémiai aspiráns Bukarestben, 1958-ban elnyerte a geológia- és ásványtudományok kandidátusa címet, 1967-ben a Román Akadémia a geológia- és ásványtudományok doktorává avatta.

1953-tól 1970-ig a bukaresti Geo­lógia–Földrajz Intézet tudományos kutatója, 1970–74 között főkutatója, 1974–76-ban a bukaresti Geológiai és Geofizikai Intézet főkutatója. 1976-ban Finnországba ment férjhez. 1982-ben a Finn *Irodalmi Társaság műfordítói ösztöndíjban részesítette.

Tudományos kutatóként főleg a Keleti-Kárpátokban (Borsabánya, *Nagybánya környéke, Hargita-hegység, Olt völgye, Radnai-havasok) végzett kőzetelemzéseit román nyelven 1960-tól a Studii şi Cercetări de Geologie a Academiei RPR, a Progre­sele Ştiinţei, a Buletinul Geologic, magyarul a Földtani Közlemények, franciául az Acta Geologica Hunga­rica közölte; ez utóbbiban látott napvilágot 1965-ben legjelentősebb munkája: Pétrographie du massif subvolcanique de Tororoaga (Car­pathes Orientales, R. S. Roumanie).

Népszerűsítő írásait az Előre, *A Hét és az *Igaz Szó, Finnországból hazaküldött novella- és versfordításait *A Hét (1980/7), az *Igaz Szó (1982/3) és az *Igazság (1982), valamint számos magyarországi lap közölte.

Hátrahagyott értékes kéziratai a finn állam tulajdonába kerültek.

Kötetei: Regiunea Tororoaga–Baia Borşa. Studiu geologic, paleo­grafic, mineralogic şi geochimic (társszerző Liviu Steclaci, Buk. 1962); Erdély és Fennoskandia 1576–1945 (az *erdélyi magyarok és a finnek közötti diplomáciai, katonai és művelődési kapcsolatokról, Kv. 1995).

M. Bodrogi Enikő: Erdélyi szerző a finn–magyar kapcsolatokról. Sz. A.: *Erdély és Fennoskandia 1576–1945. *Korunk 2002/6. – Gálfi Irén: Sz. Amáliáról. Finnországi Magyar Keresztény Közösség 2008.

(T. J.)