Szöllősi István

oldal nyomtatása Share

Szöllősi István (Arad, 1863. júl. 22. – 1951. márc. 28. uo.) – művelődésszervező. Az egyetem elvégzése után *Osvát Kálmán szerint Svájcban és Németországban tanult, majd hazatért, s három évig Szegeden, azt követően 32 éven keresztül Aradon volt tanár. Ugyanitt a tanítóképző igazgatója is, amelynek több tankönyvet is írt.

Hatalmas szervezőmunkát végzett a Kölcsey Egyesületben, amelynek az I. világháború előtt titkára, 1928-tól 1940-ig főtitkára volt. Titkársága alatt ő bonyolította le az egyesület teljes levelezését: a kor jelentős erdélyi íróival, költőivel (Berde Mária, Tabéry Géza, Olosz Lajos, Kuncz Aladár, Szántó György) és képzőművészeivel levelezett. Munkásságának ez a része pillanatnyilag még ismeretlen, mivel az egyesület levéltára legnagyobb részben máig lappang valahol. Rendszeresen közölt cikkeket, elsősorban színikritikát az aradi lapokban.

Molter Károly Levelezése. III. 1933–1937. Sajtó alá rendezte Marosi Ildikó. Kv.–Bp. 2006. 362. (Közli Sz. I. három levelét.)

(U. J.)