Szőts Dániel

oldal nyomtatása Share

Szőts Dániel (Mv., 1925. jan. 31.) – orvos, közéleti író. Középiskolai tanulmányait a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban végezte. Az érettségi vizsga után behívták katonának, 1944-ben a szovjet fronton megsebesült, hadifogságba esett; hazatérése után beiratkozott a marosvásárhelyi OGYI-ra, ahol orvosi diplomát és doktorátust szerzett (1951). Öt évig körorvos Csíkrákoson, Csík­szent­domokoson és Gyimes­felső­lo­kon, majd Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön tiszti főorvos nyugdíjazásáig. 1990-től a Sepsi Ref. Egyházmegye főgondnoka, 1994-től a II. világháborús veteránok baróti társaságának elnöke. 2000-ben Sepsiszentgyörgy Pro Urbe Díjával tüntették ki.

Orvosi tárgyú szakdolgozatait az Igiena, Oncologia, Stomatologia, Revista Medico-Chirurgicală, Viaţa Medi­cală, *Orvosi Szemle közölte. Közéleti írásai a Megyei Tükör, Háromszék, Üzenet, Csíkszentmártoni Figyelő, Erdővidéki Lapok, Magyarországon a Reformátusok Lapja, Móra­halmi Körkép és a Kanadai Magyar *Magazin hasábjain jelentek meg. Mint az Úz-völgyi harcok veteránja, megírta háborús és családi visszaemlékezéseit (Sohasem felejtem el. Sepsiszentgyörgy 1990), később az Úz-völgyi harcok eseményeit (Úz völgye térsége 1944 koraőszén. Székelyföld 2006/12).

Írásai jelentek meg A Székely Mikó Kollégium Emlékkönyvében (Sepsiszentgyörgy 1996), *Sylvester Lajos Úz-völgyi hegyomlás c. könyvében (uo. 1996), A Sepsiszentgyörgyi Kórház 145 éve c. emlékkönyvben (uo. 1998), a 140 éves a Székely Mikó Kollégium c. kiadványban (uo. 1999), a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem első évfolyama 1951-ben végzett orvosainak 50 éves jubileuma c. kötetben (Mv. 2001).

Kötetei: Sorsok napfény és sötétlő árnyak között (Sepsiszentgyörgy 2003); Hatvanöt év meg nyolc esztendő (uo. 2008).

Oroszi Antal: Krónikásként a történelem légkörében. *Fórum 1998/8–9. – Váry O. P.: Háromszéken hősi halott kerestetik. Erdélyi *Napló 2001. jan. 4.

(P. M.)