Sztojka Tamás

oldal nyomtatása Share

Sztojka Tamás (Kászonaltíz, 1951. jan. 2.) – helytörténész. Csíkszeredában érettségizett (1971); egészségügyi technikumot Székely­udvarhelyen végzett, majd Marosvásárhelyen, az OGYI-n szerzett orvosi diplomát (1977). Azóta szülőfalujában körzeti orvos.

Első helytörténeti írásai a *Korunkban jelentek meg 1980-ban; a *Korunk Sors és emlékezet c. pályázatán I. világháborús visszaemlékezésekből összeállított munkájával nyert díjat (1983). A folyóirat 1982-es Évköny­vében Sírkövek emlékezete, az 1986/87-es Évkönyvben Kászon demográfiája c. tanulmányával szerepelt. Mintegy félszáz hangkazettán gyűjtötte össze faluja idős embereinek visszaemlékezéseit.

(D. Gy.)