Szurkos Árpád

oldal nyomtatása Share

Szurkos Árpád – (Mv. 1932. ápr. 29.) – természettudományi szakíró. Középiskoláit szülővárosában, a Református Kollégiumban kezdte s annak utódiskolájában érettségizett (1950). A Bolyai Tudományegyetemen szerzett kémia szakos tanári diplomát (1954), majd a BBTE-n doktori fokozatot. 1954–57 között a Kémia Karon gyakornok volt, 1958–61 között Mv-en az *OGYI előadója, 1962–90 között a Pedagógiai Főiskola, illetve a Politechnika előadótanára. 1990 után az Unirea Líceumban tanított nyugdíjazásáig.

Szaktanulmányai 1958-tól a Studia Universitatum Babeş et Bolyai, a Revista de Fizică şi Chimie, Revue Roumaine de Chimie szakfolyóira­tokban, az 1971-es budapesti alkalmazott fizikai-kémiai konferencia kötetében (Proceedings of the 2nd Conference on Applied Physical Chemistry. Bp. 1971) jelentek meg.

Két főiskolai jegyzet (Szerves kémia. I–II. Mv. 1969–70; Kémiai kísérletek és feladatok. Uo. 1974) szerzője.

(D. Gy.)