Tamás István

oldal nyomtatása Share

Tamás István (Magyarókereke, 1940. márc. 14.) – fizikai szakíró. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári 1. sz. Magyar Fiúlíceumban végezte 1957-ben. 1963-ban a BBTE Fizika-Kémia Karán tanári oklevelet szerzett, 2002-ben megkapta a fizikatudományok doktora címet.

Szakmai pályafutását fizikatanárként kezdte az erdődi líceumban (1963). 1966-tól a kolozsvári 3. sz. Belgyógyászati Klinika Nukleáris Laboratóriumának fizikusa, majd vezető fizikusa. 1969-től szakmai továbbképzéseken vett részt Bukarestben, Kecskeméten, Erlangenben, illetve ösztöndíjasként Szegeden és Debrecenben. 1998-tól a BBTE Fizika Karán a Radioizotópok fizikája, A radioizotópok alkalmazása az orvostudományban, majd a Dozimetria és sugárvédelem c. kurzusok előadója.

Kutatási területe a radioizotópok orvosi-diagnosztikai felhasználása, radioizotópos vizsgálatok optimalizálása. Eredményeit (részben társszerzőként) 1972-től több mint 70 szakdolgozatban hazai szakfolyóira­tok (StUBB Seria Physica, Rev. Roum. Med Int., Clujul Medical, Romanian Journal of Gastro­enterology), külföldön a stuttgarti Nuklear Medizin (1978), a budapesti Izotóptechnika, diagnosztika (1993) és a beijingi World Journal of Gastro­enterology (2008) közölték.

Ismeretterjesztő cikkei, könyvismertetései *jelentek meg A Hétben és a kolozsvári Igazságban.

Társszerzőként van *jelen a következő szakkönyvekben, ill. monográfiákban: Scintigrafia secvenţială în gastroenterologie (szerk. Sabin Cotul, Kv. 1988; 1, 3, 4, és 7. fejezet); Explorări clinice şi morfofuncţionale în medicină (szerk. Florea Marin, Mv. 1993; VIII. és IX. fejezet); Tratat de gastroenterologie clinică (szerk. M. Grigorescu – O. Pascu, Buk. 1997; II. kötet; 1. fejezet); Chirurgia hiper­tensiunii portale (szerk. Liviu Vlad, Kv. 1997; 6. fejezet); Tratat elementar de explorări clinice, biochimico-umorale şi morfofuncţionale în medi­cină (szerk. Florea Marin, uo. 1998; 16. és 19. fejezet); Tratat de hepato­logie (szerk. M. Grigorescu, Buk. 2004; 5. kötet. 1168–1192).

(M. E.)