Tamási Zsolt

oldal nyomtatása Share

Tamási Zsolt (Szászrégen, 1975. jún. 11.) – történész. Középiskoláit Marosvásárhelyen, a Papiu Ilarian Líceumban (1989–90) és a gyulafehérvári római katolikus kisszemináriumban végezte (1990–93), utána a gyulafehérvári Római Katolikus Teológia (1993–98), majd a BBTE teológia–történelem szakos hallgatója volt (1998–2001), ugyanitt szerezte meg a doktori címet (2006).

Marosvásárhelyen tanít általános iskolában (2001–2002-ben, majd 2005-től folytatólagosan), közben nappali tagozatos doktorandusz (2002–2005), szemináriumvezető a BBTE Római Katolikus Teológiai Karán, 2003-tól óraadó a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen, 2008-tól egyháztörténetet tanít a marosvásárhelyi *Márton Áron Teológiai Továbbképzőn. Közben 2007-től posztdoktori ösztöndíjas kutató az MTA Történettudományi Intézete kötelékében. Ugyancsak 2007-től az MTA külső köztestületi tagja.

Első írását 1999-ben a Keresztény Szó közölte, ahol később is jelentek meg cikkei, tanulmányai. Közölt továbbá a Studia Theologica Transsyl­vaniensia, az Erdélyi Pszichológiai Szemle, az Egyháztörténeti Szemle, a Korunk, az Anuarul Arhivelor Mure­şene c. folyóiratokban és kiadványok­ban, a Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie 2005. évi különszámában és a StUBB Seria Theologia Catho­lica Latina hasábjain, az Öry Gábor szerkesztette Függetlenség és modern Magyarország, 1848/49 (Bp. 2000), a Jakabffy Tamás szerkesztette Beszéd a láthatatlanról (Kv. 2001), az Évfordulós tanácskozások 2007 (Szatmárnémeti 2007) c. gyűjteményes kötetekben. Tanulmányaiban, kiadatlan levéltári forrásokat is hasznosítva, legtöbbet az 1848-as forradalom időszakának erdélyi katolikus vonatkozásaival foglalkozott: Az erdélyi/fogarasi görög katolikus érsekség felállításának kérdése 1848-ban (Studia Theologica Transsylvaniensia 2008); Az oktatás reformja 1848-ban – szaktanítási rendszer a piarista iskolákban (Studia Theologica Trans­syl­vaniensia 2008). Közölt tanulmányt II. Rákóczi Ferenc vallásosságáról és Jaross Béla életéről is.

Önálló kötete: Az Erdélyi Római Katolikus Egyházmegye az 1848/49-es forradalomban (Kv. 2007).

Ugyancsak az ő szerkesztésében jelent meg A dr. Bernády György polgármester által alapított felsővárosi állami elemi iskolák 100 éve. A 7. számú Általános Iskola monográfiája (Mv. 2006).

Szerkesztésében (Barabás Kisannával) és bevezető tanulmányával megjelenés előtt áll A marosi fő­esperesi kerület a 20. században c. gyűjteményes kötet.

(D. Gy.)