Tar Gabriella-Nóra

oldal nyomtatása Share

Tar Gabriella-Nóra (Nagybánya, 1977. febr. 17.) – színház- és irodalomtörténész. Középiskoláit Szatmárnémetiben, a Kölcsey Ferenc Elméleti Líceumban végezte (1995), majd a BBTE-n német–magyar szakos tanári diplomát szerzett (1999), utána ugyanott magiszteri képzésen vett részt (1999–2001). Doktori disszertációját (Gyermekszínjátszás a 18. századi Magyarországon) 2005-ben védte meg a BBTE magyar irodalomtudományi tanszékén.

2000 szeptemberétől előbb a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceumban, majd a Gyermekpalotában tanított német nyelvet; 2002-től a BBTE Német Nyelv és Irodalom Tanszékén tanársegéd, 2005-től adjunktus. Közben a tanszék keretében működő gyermekirodalom-kutatócsoport koordinátora, a Robert Bosch Alapítvány helyi lektora, a THÉ Egyetemi *Irodalmi Színpad német tagozatának szakmai irányítója.

Első cikkét a kolozsvári Helikonban közölte 2000-ben. Tanulmányaiban a 18. és 19. századi magyarországi és *erdélyi gyermekszínjátszás múltját kutatja. E témakörből több folyóiratban (Zeitschrift der Ger­ma­nisten Rumaniens, Symbolon, *Erdélyi Múzeum), valamint gyűjteményes és konferenciakötetekben közölt: Theátrumi könyvecske (szerk. Egyed Emese, Kv. 2002); A honi színjátszás honi és európai gyökerei (szerk. Demeter Júlia, Miskolc 2003); Nyelvek, szövegek, identitások. RODOSZ-tanulmányok. I. (szerk. Szabó Levente, Kv. 2003); Néző, játék, olvasó (szerk. Egyed Emese, uo. 2004); Labor omnia vincit. Tanulmányok Tüskés Gábor 50. születésnapjára (szerk. Bretz Annamária, Csörsz Rumen István és Hegedűs Béla, Bp. 2005); Ismeretség: interkulturális kapcsolatok a színház révén (szerk. Egyed Emese, Kv. 2005); Színházvilág – Világszínház (szerk. Czibula Katalin, Bp. 2008).

Részt vett a Piarista iskoladrámák (Bp. 2007) II. kötetének sajtó alá rendezésében.

Önálló kötete: Gyermek a 18. és 19. századi Magyarország és *Erdély színpadjain. (Kv. 2004 = *Erdélyi Tudományos Füzetek).

Szerkesztője volt a következő tanulmányköteteknek: Überlegungen zum Literaturunterricht im Bachelor-Studium des Bologna-Processes (társszerkesztők Lucia Gorgoi és Ute Michailowitsch, Kv. 2008); Sieben­bürgische Studien zur Kinderkultur (társszerkesztő Erika Kommer, uo. 2008); Felix Berner 1758-as magyarországi turnéjáról írott tanulmánya (in: Gedachtnis und Erinnerung in Zentraleuropa. Szerk. Balogh F. András és Mitterbauer Helga, Bécs 2008); Árpádházi Szent Erzsébet. Magyar–német kultúrkapcsolatok Kelet-Európában (társszerkesztők Gábor Csilla és Kriecht Tamás, uo. 2009).

Kerényi Ferenc: Gyermek a 18. és 19. századi Magyarország és *Erdély színpadjain. Magyar Könyvszemle 2004/4. – Bartha Katalin-Ágnes: Gyermekszínészek a múltban. Székelyföld 2004/11. – Fodor György: Gyermek a 18. és 19. századi Magyarország és *Erdély színpadjain. Keresztény Szó 2004/1. – Kilián István: Gyermek a 18. és 19. századi Magyarország és *Erdély színpadain. Irodalomtörténeti Közlemények 2008/3. – Horst Fassel: Überlegungen zum Literaturunterricht… Germanistik 48. kötet (2008) 1–2. füzet.

(D. Gy.)