Tauszik Alajos H. József

oldal nyomtatása Share

Tauszik Alajos H. József (Nv., 1904. szept. 1. – 1992. szept. 21. uo.) – egyháztörténész. Szülővárosában tanult, a Premontrei Főgimnáziumban érettségizett, majd a Jászóvári Premontrei Hittudományi Főiskolán és a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem földrajz–biológia szakán szerzett felsőfokú képesítést (1931). Tanári pályáját a gödöllői Premontrei Főgimnáziumban kezdte, ahol 1927–45 között tanított. 1941–44 között többször látogatott haza szülőváro­sába, és segédkezett egykori iskolája természetrajzi szertárának rendezésében, 1945-től pedig itt, a rend nagyváradi gimnáziumában folytatta tanári munkáját 1948-ig, az intézmény államosításáig. Ezt követően koholt vádak alapján börtönt is viselt. Szabadulása után ugyancsak Nagyváradon lelkipásztorként működött.

Szaktudománya területén a rendtörténet, tudós egyházi személyiségek életrajza foglalkoztatta. Dr. Ká­roly József Irén tudós fizikus paptanár alakját elevenítette fel magyar és román nyelven a Bihar megyei Múzeum Évkönyvében (1979); ugyanitt emlékezett meg Kertész Miksa Ferencről is (1987). Dr. *Károly József Irénről a kolozsvári Keresztény Szóban is megjelent cikke 1991-ben.

Visszaemlékezéseit is tartalmazó kötete (Tanulmányok, feljegyzések. 1949–1990) kéziratban.

Fekete Attila: A helytállás ünnepe. *Bihari Napló 1992. máj. 9.; uő: Ma érte szól a harang. *Bihari Napló 1992. szept. 24. – *Pásztai Ottó: A Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Emlékkönyve. Nv. 1996. – Hírlevél. A Nagyváradi Premontrei Egyesület lapja. 1999. – A nagyváradi római katolikus középiskolai oktatás és a Premontrei Főgimnázium története. 1718–1898. Nv. 2005. 186–191. – *Pásztai Ottó – Gerhardt László: Jeles egykori premontrei diákok. Nv. 2008. 262–264.

(T. E.)