Tellmann József

oldal nyomtatása Share

Tellmann József (*Szamosújvár, 1893. nov. 25. – 1957. dec. 3. Kv.) – lapszerkesztő, közíró. A kolozsvári I. *Ferenc József Tudományegyetem Matematika Karán szerzett egyetemi diplomát, ugyanitt tanársegéd volt az I. világháború kitöréséig. Mint behívott tartalékos az orosz és az olasz frontokon harcolt. Miután 1918-ban leszerelték, visszatért az egyetemre, annak megszűnése után szülőváro­sában számvevőségi hivatalnok lett. 1926–29 között szerkesztette és kiadta a *Szamos Tükre c. hetilapot, itt számos cikkben emelte fel szavát a népek közötti barátságért, a békéért. A negyvenes években *Szamosújvá­ron, majd Szegeden volt főszámvizsgáló. 1943-ban újra behívták katonának. 1944-ben, a deportálások idején tizenöt személyt mentett ki a gettóból és rejtett el. A háború után egy ideig munkanélküli volt, majd a dési cementgyárban lett könyvelő. Betegen költözött Kolozsvárra, itt hunyt el. 1999-ben az izraeli Yad Vashem Intézet elismeréssel adózott emlékének.

Huber András: Akikhez a múzsák bekopogtak. *Szamosvölgyi írástudók. Kv. 2004. 304.

(H. A.)