Tempfli Imre

oldal nyomtatása Share

Tempfli Imre (Kaplony, 1954. dec. 3.) – római katolikus egyházi író. Középiskoláit Nagykárolyban (1973), teológiai tanulmányait a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte (1979). Segédlelkész volt Mára­maros­szigeten és Nagybányán, lelkész Alsóhomoródon (1986–90), majd teológiai tanár Gyulafehérváron. 1990–93 között Rómában folytatott egyháztörténeti tanulmányokat s szerzett licenciátust, 1994-ben Budapesten teológiai doktorátust. Hazatérve 1993-ban a szatmárnémeti Szent Család-plébánián volt plébános, 1994 áprilisától Németországban a Kirche in Not katolikus segélyszervezet munkatársa.

Folyóiratokban megjelent és társszerzős munkái: Ein Land und vier Religionen. Die Entstehung der siebenbürgischen Tolerantz. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1994/3–4; Kaplony. Adalékok egy honfoglalás kori település történetéhez (Szatmárnémeti 1996); Melanchton und die Synode von Erdőd, 20 September 1545. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1996/3–4; A Szatmári római katolikus egyházmegye író-papjai (Sipos Ferenccel, Szatmárnémeti 2000); A Báthoryak valláspolitikája (Bp. 2000 = Studia Theologica 25); A kaplonyi monostortemplom (Szatmárnémeti 2002 = Otthonom, Szat­már megye); Sárból és napsugárból. *Pakocs Károly püspöki helynök élete és kora. 1892–1966 (Bp. 2002); Dr. *Scheffler János szatmári püspök és nagyváradi apostoli kormányzó pásztorlevelei és utolsó írásai (Szatmárnémeti 2002).

Szerkesztésében jelent meg a Lendítse, kistestvér! c. kötet (Kv. 2000).

Bura László: A Szatmári római katolikus egyházmegye író-papjai. Keresztény Szó 2000/9; uő: Írói életút és korrajz (*Pakocs Ká­roly püspöki helynök és kora). *Korunk 2003/7.

(B. L.)