Tereh Géza

oldal nyomtatása Share

Tereh Géza (Szatmárnémeti, 1889. szept. 20. – 1969. márc. 10. uo.) – tankönyvíró, esztéta, költő. Szülővárosában a Református Főgimnáziumban érettségizett 1907-ben, a kolozsvári I. *Ferenc József Tudományegyetem Matematika–Ter­mészettudományi Karán 1911-ben szerzett tanári diplomát, majd 1914-ben felső kereskedelmi iskolai tanári oklevelet is. Tanított Budapesten, majd 1913-tól nyugdíjba vonulásáig (1957) Szatmárnémetiben, a felső kereskedelmi iskolában és a líceumban. Közben 1940–44 között a szatmári magyar tankerületi főigazgatóság középiskolai szakelőadója.

Képzőművészeti kritikái, főként a nagybányaiakról (Ziffer Sándor, Erdős I. Pál, Olejnik Janka, Csikós Antónia, Kmetty János, Thormáné Kiss Margit) 1922-től a *Szamos hasábjain jelentek meg, társadalmi témájú cikkeit a *Revü közölte. Tagja volt az Erdélyi és Bánsági Újságíró Szervezetnek. A negyvenes években publicistaként elhallgatott, csak negyedszázados megszakítással, 1967-ben közölte a Korunkban Modern művészetekről tárgyilagosan c. tanulmányát, az Előrében pedig 1969-ben a szatmárnémeti vívás fénykorának történetét felelevenítő írását. Kéziratban maradt a szatmárnémeti vívás történetét és fejlődését bemutató nagyobb tanulmánya.

Számos román nyelvű középiskolai matematika (algebra) tankönyv jelent meg közreműködésével a kereskedelmi iskolák számára: Teoria asigurărilor (V. Suciuval, Szatmár 1926); Aritmetică comercială. I–II. (társszerzők V. Suciu és D. Burariu, uo. 1927); Algebra practică… (társszerzők V. Suciu és D. Burariu, uo. 1930); Practică comercială (társszerzők V. Suciu és D. Burariu, uo. 1930); Algebră practică (társszerzők V. Suciu és D. Burariu, uo. 1938); Aritmetică raţională (társszerző V. Suciu, uo. 1938); Algebră financiară. Cl. VII. (társszerző V. Suciu, uo. 1938); Algebră financiară. Cl. VIII. (társszerző V. Suciu, uo. 1938). A középiskolai tanulók matematikai lapjának (Micul Matematician, Szatmárnémeti 1936) egyik szerkesztője.

Önálló verskötete Közelebb Hozzád! (Nv. 1931) címmel jelent meg; több költeménnyel szerepelt az Istenes énekek (uo. 1939) c., *Berde Mária szerkesztette antológiában. Irodalmi hagyatékában egy kéziratos verskötet és kötetnyi német, francia és angol versfordítás maradt fenn.

A. Ciortea: Teoria asigurărilor. Arad 1926.Societatea de Mâine 1927. jan. 31. – Muzsnay Árpád: Elődök. *Tanügyi Újság 1972/25. – Bura László: T. G. (1889–1969). In: Satu Mare – stu­dii şi comunicări. IX–X. 1992–93; uő: T. G. emlékezete. Szatmári *Friss Újság 1993. dec. 10.

(B. L.)