Testvériség

oldal nyomtatása Share

Testvériség – „Kézirat a szabadkőművesek számára” alcímmel Kolozsváron jelent meg mint a János-rendi Szövetség lapja, 1931 áprilisától 1936 októberéig (1933. januártól Humanitas címmel). A júl. és aug. kivételével havonta megjelenő lapot „az Unió páholy tagjaiból delegált szerkesztőbizottság” szerkesztette. Felelős szerkesztője *Mezei Sándor, halála után, 1933-tól *Mezei Gyula (nevük a lapon nem szerepel). 1934 februárjától a fedőlapon a „Cenzurat” jelzés is olvasható.

Tartalmát magyar, román és német nyelven a fedőlapon adja meg, írásai azonban csak magyar nyelvűek. Ezek szerzői foglalkoznak a szabadkőművesség céljával, történetével, bemutatnak néhány belföldi és külföldi páholyt, rendre beszámolnak a belföldi páholyok (Unió – Kv., Aurora, Traian és Zu den dir Zaeulen – Brassó, Concordia – Arad, Bethlen Gábor – Mv., Bihar – Nv., Pax – Tv., Arbeit – Buk., Kölcsey – Szatmárnémeti, Tisza – Mára­maros­sziget, Hunyad – Déva) munkájáról, leveleket, felhívásokat közölnek a főmestertől, nekrológot az elhunyt tagokról (így Bakonyi Kálmánét az 1933-ban elhunyt *Mezei Sándorról). Állandó rovatai a Hírek a nagyvilágból és a Belföldi szabadkőművesség.

Időnként közölt a ~ szépirodalmat is: verseket Bárd Oszkártól (B. O. betűjeggyel), Endre Károlytól, Móra Ferenctől, Szentimrei Jenőtől, Goe­thétől, Rudyard Kiplingtől, ismertető cikket bel- és külföldi művészekről, írókról, politikusokról, a kulturális élet képviselőiről.

(N. Zs. E.)