Tomas Róbert

oldal nyomtatása Share

Tomas Róbert (Kőhalom, 1979. aug. 15.) – földtani szakíró. A sepsiszentgyörgyi Mikes Líceumban érettségizett (1997), majd a BBTE-n elvégezte a földtan–földrajz szakot (2002), ugyanott mesteri képzésben (2003–2004), utóbb Magyarországon több posztgraduális továbbképző tanfolyamon is részt vett. A 2003/2004-es tanév második félévében tanársegéd a BBTE Földtan Tanszékén (őslénytan, rétegtan, paleoökológia tárgykörben), majd a kanadai érdekeltségű Gold SA Társaság geológusaként 2005–2007 között Déván, 2007–2008 között Sierra Leone, 2008-ban Kurdisztán területén folytatott földtani nyersanyagkutatást. 2008 végétől az Excess Gas LTD kutató-feltáró geológusa Székely­udvarhelyen.

Egyetemi évei óta szorgos búvára az alsórákosi lias-kori ammonitesz-faunának (később ércteleptannal is foglalkozott tudományos szinten). Részeredményeit különböző konferenciákon mutatta be (VI. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, VIII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia) és közölte azok kivonatfüzeteiben. Igen jelentős az ammo­niteszekről (Pálfy József társszerzővel) közölt őslénytani fajrevíziója (Revision of Early Jurassic Ammonoid Types from the Perşani Mts – East Carpathians, Romania. Neues Jahr­buch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen 2007). Azóta egy átfogóbb monográfián dolgozik, melyben több ezer, általa begyűjtött ammonitesz-kövület őslénytani feldolgozását kívánja közzétenni.

(W. F.)