Tompa Artúr, K.

oldal nyomtatása Share

Tompa Artúr, K. (Kv., 1872. okt. 24. – 1944. okt. 22. Kendilóna) – református egyházi író. Iskolai tanulmányait a kolozsvári Római Katolikus Főgimnáziumban végezte, ott is érettségizett 1891-ben; a kolozsmo­nostori Gazdasági Akadémián mérnöki (1894), s ugyanott a mezőgazdasági tudományokból doktori diplomát is szerzett (1907). Közben egy szőlészeti és borászati tanfolyamot is végzett Budapesten (1898), majd a bölcsészdoktori oklevelet is megszerezte ugyanott 1900-ban. Később (1915) szintén Budapesten természetrajz, vegytan, földrajz szakos tanári oklevelet is nyert. 1915-től a kolozsvári Református Kollégiumban volt helyettes tanár. A háború után Kolozsváron, a Református Teológián elvégzett egy lévitai tanfolyamot (1922) s később ugyanott lelkészi képesítést is szerzett (1932). Helyettes, később rendes lelkész volt Kendi­lónán. 1944 őszén, a *front átvonulása utáni zavaros időkben a faluba visszatért vasgárdista csendőrőrmester feleségével és két sógornőjével együtt meggyilkolta.

1918–28 között a Kis Tükörben szőlészeti, mezőgazdasági témájú írásokat közölt. A *Református Szemlében megjelent írásai: Vallásoktatásunk reformjához (1922); A vasárnapi iskoláról (1924); Világkálvinizmus és világkeresztyénség (1925); Dr. Clark E. Ferenc (1927); Luther önvallomása nagy élményéről (1936); Az egyházi teherhordozás kérdéséhez (1936).

Ugyancsak a *Református Szemle közölte 1925-ben öt folytatásban, az ő fordításában J. Pollektől A C. E. Keresztyén Szövetség Kis Kátéját.

Andreea Andreescu – Lucian Nastasă – Andrea Varga (szerk.): Minorităţi etno­culturale. Mărturii documentare. Maghiarii din România. 1945–1955. Kv. 2002. 411. – Nagy Mihály Zoltán – Vincze Gábor: Autonomisták és centristák. Kv. 2006. 357. (Itt a halálozás dátumaként okt. 14-e szerepel.)

(S. Zs.)