Tóth Kálmán (Brassó, 1910. júl. 8. – 1962. aug. 30. Vama Veche)

oldal nyomtatása Share

Tóth Kálmán (Brassó, 1910. júl. 8. – 1962. aug. 30. Vama Veche) – bibliográfus. Középiskoláit szülővárosában végezte, majd 1928–33 között a kolozsvári Kereskedelmi Akadémia hallgatója volt, ahol kémia–fizika szakból kereskedelmi tanári diplomát is szerzett. Ezután ipari kémiai tanulmányok folytatására a brünni Műegyetemre ment, itt került közelebbi kapcsolatba a könyvtárügy problémáival, amelyek egy életre meghatározták érdeklődésének irányát. Még csehországi tanulmányi éve alatt eljutott Bécsbe, ahol tovább fejlesztette könyvtárosi szakismereteit. 1934-ben tért haza, s a kolozsvári Unitárius Kollégium könyvtárosa lett. Ebben a beosztásában kerül sor újabb – tudását főképp a „muzeális” könyvanyag feldolgozása irányában tökéletesítő – tanulmányútjaira Lipcsében, Münchenben és Erlangenben, majd a közművelődési és munkáskönyvtárak szervezésének kérdéseivel foglalkozva, 1935–36-ban Budapesten. Közben eredeti szakmájában is tovább képezte magát: 1941-ben közgazdász oklevelet szerzett, 1948-ban közgazdaságtanból doktorált.

1941-től (katonai szolgálat és hadifogság miatt 1943–46 között háromévi megszakítással) a kolozsvári Egyetemi Könyvtár tudományos munkatársa, 1949-től aligazgatója, 1958–60 között ebben a minőségben tényleges vezetője volt. Fontos szerepet játszott abban, hogy sikerült eltüntetni a háború okozta veszteségek nyomait, majd abban, hogy a könyvtár a „kultúrforradalom” körülményei között is a tudományos kutatás hatékony műhelye maradt. Számos vidéki könyvtárat sikerült bementenie az általa vezetett intézmény állományának keretei közé. A két világháború közötti romániai magyar könyvkiadásra vonatkozó, valamint az erdélyi unitarizmussal és zsidósággal kapcsolatos értékes magángyűjteménye halála után a székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtárba került.

Könyvtártudományi munkásságának legjelentősebb eredménye, Makai Nyírő János 17. századi kolozsvári nyomdászról írt tanulmánya a Kelemen Lajos Emlékkönyvben (Buk. 1957) jelent meg. Egy másik tanulmányát (A kolozsvári Heltai nyomda válságos helyzete a XVII. század elején) a Könyvtárosok Tájékoztatója közölte (1958/1).

Könyvtári munkája mellett többek segítségével összegyűjtötte, majd összeállította az 1944–49 közötti időszakban Romániában megjelent magyar könyvek jegyzékét, amelyet hagyatékából *Gábor Dénes rendezett sajtó alá (Romániai magyar könyvkiadás. 1944–1949. Kv. 1992 = Romániai magyar bibliográfiák 1).

Borsányi Gábor: T. K. Könyvtári *Szemle 1963/1–2. – *Gábor Dénes: T. K. romániai magyar könyvészete (előszó a Romániai magyar könyvkiadás. 1944–1949 c. kötethez).

(D. Gy.)