Tóth Sándor József

oldal nyomtatása Share

Tóth *Sándor József (Mv., 1931. aug. 29.) – fizikai szakíró. Középiskolai tanulmányait a marosvásárhelyi Református Kollégiumban és annak utódiskolájában végezte (1951); közben zenei tanulmányokat is folytatott. 1950–51-ben a marosvásárhelyi Filharmónia zenekarában trombitás; 1951–58 között a Bolyai Tudományegyetem matematika–fizika szakán szerzett tanári diplomát. 1957–60-ban a marosvásárhelyi Unirea *Líceum, 1960–64 között a Tanárképző Főiskola tanára, 1964–83 között adjunktus. 1983–85-ben a Metalotehni­ca Ipari *Líceum tanára. 1985–87-ben, betegnyugdíjazásáig, tudományos főmunkatárs, előadótanár a temesvári Műszaki Főiskolán.

Kutatási területe: akusztika, elméleti fizika, elméleti mechanika. Tanulmányait a Matematikai–Fizikai Lapokban (Kisméretű rakéta tanulmányozása. 1963/6), a Revista de Fizică şi Chimie és az Industria Lemnului hasábjain közölte.

Művei: Laboratóriumi gyakorlatok: mechanika, hőtan, molekuláris fizika, hangtan. I–II. (Mv. 1970, 1983); Fizika (kőnyomatos jegyzet, uo. 1982); Fizikai mechanika, akusztika és hőtan (tankönyv, Buk. é. n.).

Írói álneve: dr. Hans Ottó.

(S. Zs.)