Tőkés József

oldal nyomtatása Share

Tőkés József (Nagysajó, 1884. dec. 16. – 1951. febr. 7. Málnás) – református egyházi író, szótárszerkesztő, ~ István apja. Középiskoláit Marosvásárhelyen, majd a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban végezte (1903). Teológiai és bölcsészeti tanulmányait a kolozsvári I. *Ferenc József Tudományegyetemen folytatta. A teológia mellett a filozófia és a történelem is érdekelte. 1907–1908-ban a berlini tudományegyetemen hallgatott előadásokat. Néhány hónapig segédlelkész volt Kolozsváron (1908–1909), majd haláláig a málnási gyülekezet lelkipásztora. A Sepsi Református Egyházmegye előbb tanügyi előadójává választotta (1910), utóbb (1913) egyházmegyei számvevő, 1938-tól az egyházmegye esperese lett, 1941-től zsinati tag, 1942-től konventi póttag, majd a Erdélyi Református Egyházkerület igazgatótanácsának rendes tagja.

A magyar felsőházban a háromszéki nép jogaiért harcolt. Málnás község fogyasztási és hitelszövetkezetének vezetője volt; falujában két tanerős iskolát építtetett (1922), amely ma az ő nevét viseli. *László Dezső mondta a temetésén: „Ha egyházépítő munkáját egyetlen jelzővel akarjuk illetni, azt kell róla mondanunk, hogy alapvető munkát végzett. Úgy, amint az Ige mondja: mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem…, de más épít rá.”

Cikkeit a Református Szemlében és Az Útban közölte (1923–24); szerkesztésében jelent meg az Emlékkönyv a reformáció négyszázados évfordulójára c. kötet (Sepsiszentgyörgy 1918), összeállításában egy Magyar–román kereskedelmi levelezés és szólásmódok (Dés 1924).

Tőkés István – Tőkés József: T. J. 1884–1951. (Emlékezések, dokumentumok). Kv. 2002.

(S. Zs.)