Török Imre

oldal nyomtatása Share

Török Imre (Németbogsány, 1885. júl. 16. – 1932. máj. 1. Kv.) – orvosi szakíró. Iskoláit Kolozsváron a Református Kollégiumban (1903), egyetemi tanulmányait az I. *Ferenc József Tudományegyetem orvosi karán végezte. Már II. éves hallgató korában Udránszky Lászlónak, az élettani tanszék professzorának előadásaiból 1300 oldalas jegyzetet készített, amelyet Budapesten sokszorosítottak. 1908. nov. 16-án avatták orvossá summa cum laude minősítéssel. 1908–10 között a bécsi katonaorvosi továbbképző intézet ösztöndíjas hallgatója, majd az innsbrucki 1. sz. helyőrségi kórház sebészeti és röntgenosztályának főorvosa, 1912-től a bécsi 1. sz. huszárezred ezredorvosa. 1914 szeptemberétől e minőségben az orosz fronton teljesített szolgálatot, orosz fogságba esett. Szibériába került, ahol sebészorvosként dolgozott; 1918 novemberében tért vissza Kolozsvárra. Itt 1919. okt. végéig a sebészeti klinikán mint műtőnövendék dolgozott, majd magánrendelőt nyitott. Közben, 1926-ban a budapesti Orvosi Egyetem I. sz. sebészeti klinikáján műtői oklevelet szerzett.

1924–32 között az EME Orvostudományi Szakosztályának jegyzője, 1925-től a Református Teológiai Intézet orvosa és egészségtantanára, 1926-tól a Polgári Önsegélyző Egyesület orvosa. 1931-ben a kolozsvári református egyházközség képviselőjévé választják, ugyanitt az 1932 márciusában alakult Jótékonysági Egyesület alapító tagja.

Első írása Bécsben egy katonai szaklapban jelent meg a lovaglás élettani vonatkozásairól. 1920-tól az Erdélyi Orvosi Lap, az *Orvosi Szemle és a Deutsche Zeitschrift für Chirurgie közölte sebészi munkájával és röntgenvizsgálataival kapcsolatos dolgozatait. A pH-számítás matematikai alapjairól (*Orvosi Szemle 1931) és a Távolságmérések az emberi testben röntgen kettős képek segélyével (Erdélyi Orvosi Lap 1921) c. munkáival a matematikában, a fizikában és fizikai kémiában való jártasságát bizonyította. Ez utóbbi német nyelven is megjelent a Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen XXI. kötetében. Az EME Orvostudományi Szakosztályának ülésein és az EME vándorgyűlésein rendszeresen mutatott be dolgozatokat, ezek az Orvostudományi Értesítőben és a vándorgyűlések Emlékkönyveiben nyomtatásban is megjelentek. Különböző rendezvényeken több tudománynépszerűsítő előadást is tartott.

Egy vadászaton történt baleset következtében hunyt el.

Koleszár László: Dr. T. I. (Nekrológ). Az EME Orvostudományi Szakosztályának Közleményei 1932. 15–22.

(P. H. M.)