Tötszegi Tekla

oldal nyomtatása Share

Tötszegi Tekla (Ditró, 1964. jún. 9.) – etnográfus. Középiskoláit Szé­kely­udvarhelyen végezte (1982), majd a BBTE-n tanult magyar–francia szakon (1986). Ezután tanított Drăguşeni-ben (1986–88), majd Mérán (1990–2003). 1998-tól a Kalotaszeg c. lap szerkesztőbizottsági tagja.

Első írását a Kalotaszeg közölte (1990/próbaszámában). Önálló kötetében (A mérai kötény. Kv. 2003 = Kriza Könyvek 18) a kalotaszegi, ezen belül a mérai viselet változásait taglalja annak egy jellegzetes ruhadarabja, a kötény alapján. A változásokat a 20. század elejétől egészen napjainkig követi, a leírást magyarázattal kíséri, a viselet átlényegülésének társadalmi okait emelve ki. Kötetében a monografikus tárgygyűjtés módszerét ötvözi a szociológiai felmérés módszereivel – gyűjtése teljes mértékben reprezentatív, a lakosság egészére kiterjed. A kötet adatbázist is tartalmaz a Mérán fellelhető kötényekről, a téma minden lehetséges dimenzióját kimerítve (köztük a társadalmi és idődimenziót is). Nagy hangsúlyt fektet a láttatásra, erre szolgál a mellékletben található több mint száz színes fénykép, valamint a motívumgyűjtemény.

Szerkesztésében jelent meg a *Kriza János Néprajzi Társaság 13. évkönyve *Gazda Klára 60. születésnapjára, benne egy tanulmányával és *Gazda Klára írásainak általa összeállított bibliográfiájával (Keszeg Vilmossal, Kv. 2005). Társszerkesztője volt a *Szentimrei Judit 85. születésnapjára kiadott 14. évkönyvnek (*Gazda Klárával, uo. 2006), amelyben Családi emlékezet a viseletdarabok tükrében c. tanulmánya is megjelent. Társszerkesztője a Fiatalok vasárnapja Európában c. kötetnek (Keszeg Vilmossal és Pozsony Ferenccel, uo. 2009 = Kriza Könyvek 35).

2006-ban az *EMKE Bányai János-díjával tüntették ki.

Gazda Klára: T. T.: A mérai kötény. Kalotaszeg 2003/2. – Peti Lehel: Új hangok az erdélyi magyar néprajztudományban, avagy fiatal kutatók könyvei a Kriza-könyvek sorozatában. *Erdélyi Múzeum 2004/1–2.

(Bh. E.)