Trózner József

oldal nyomtatása Share

Trózner József (Mv., 1904. aug. 4. – 1984. febr. 6. uo.) – zeneszerző, ~ Lajos (1867) fia. Tanulmányait szülővárosában kezdte (a zeneieket a Városi Zeneiskolában, 1915–22 között), majd a bécsi Zeneakadémia (1928–33) és az ottani Mesteriskola (1933–35) hallgatójaként folytatta, ahol Richard Stöhr és Franz Schmidt tanítványa volt. Közben az 1924–25-ös iskolaévben a párizsi École des hautes études comerciale előadásait is hallgatta. A II. világháború után hathatós zenei nevelőtevékenységet fejtett ki: tanára volt a vásárhelyi városi Zenekonzervatóriumnak (1947–49), a Népi Művészeti Iskolának (1949–71), ezzel egy időben a Zenei Líceumban (1949–60) és a Pedagógiai Főiskolán (1961–68) is tanított szolfézst, zeneelméletet és összhangzattant.

Művei: C-dúr szimfónia (1935); Fisz-moll vonósnégyes (1935); D-dúr hegedű-zongoraszonáta (1950); Székely rapszódia (zenekarra, 1951), kórusművek többek közt Kriza János és *Konsza Samu gyűjtötte népi szövegekre, két kantáta Rilke- (1935) és Babits-versekre (1946). Legfontosabb műfaja a dal volt, mintegy 50 dalt írt Ditmar von Aiste, Babits Mihály, Balassi Bálint, Charles Baudelaire, Berde Mária, Elisabeth Brown, Richard Dehmel, Dsida Jenő, Stefan George, Goethe, V. Hugo, Juhász Gyula, Leona Klein, Detlef von Liliencron, Mallarmé, Michelangelo, Charles d’Orléans, Petrarca, Remé­nyik Sándor, Rilke, Shakespeare, Tennyson, Vajda János, Paul Verlaine és mások verseire. E dalok egy csoportjával elnyerte a *Kemény Zsigmond Társaság pályázatának egyik díját s a társaság tagságát.

Molter Károly: Rilke-est Marosvásárhelyen. Maros 1930. szept. 19. – H. A.: T. J. szerzői estje. *Szabad Szó 1947. dec. 13. – Lakatos István: Marosvásárhelyi muzsikusok kolozsvári szonátaestéje. *Világosság 1948. ápr. 21.; uő: Marosvásárhelyi zeneszerzők kolozsvári hangversenye elé. *Igazság 1955. márc. 17. – *Csíky Boldizsár és mások: II. Marosvásárhelyi Zenei Napok. Műsorfüzet az 1972. jún. 31-i hangversenyhez; uő: A zenekari muzsika Marosvásárhelyen. In: *Zenetudományi Írások 1977. – Benkő András: Zeneszerzőink alkotótevékenysége a köztársaság kikiáltása után. *Művelődés 1972/12; uő: „Kedvenc műfajom a dal”. *A Hét 1989/41. – Marosi Ildikó (szerk.): A marosvásárhelyi *Kemény Zsigmond Társaság levelesládája (1876–1948). Buk. 1973. – Simon Dezső: Párbeszéd az alkotóval. *Utunk 1973/36. – M. Popescu: Repertoriul general al creaţiei muzicale româneşti. I–II. Buk. 1979, 1981. – László Ferenc: Komponálni pedig muszáj! *Utunk 1982/33. – Terényi Ede: T. J.-ről. Négy dal margójára. *Utunk 1982/2; uő: T. J. emlékére. *Utunk 1984/8.

(B. A.)