Brassay Sándor

oldal nyomtatása Share

Brassay Sándor (Gyergyótölgyes, 1930. júl. 29.) – mezőgazdasági szakíró. A kolozsvári unitárius kollégiumban tanult, agrármérnöki diplomáját e városban szerezte a Mezőgazdasági Főiskolán. 1962-ig Kolozsvárt dolgozott mint területrendező, majd vidéki termelőszövetkezeti munka után 1968-tól a nagybányai kataszteri és területrendezési vállalat munkatársa. Tanulmányai román nyelven az Analele Institutului de Cercetări pentru Economia Agrară, Revista de Geodezie, Cadastru şi Organizarea Teritoriului, Probleme de Economie Agrară szakfolyóiratokban jelennek meg, technikai és ismeretterjesztő jellegű szakcikkeit magyar nyelven a Falvak Dolgozó Népe, Bányavidéki FáklyaElőre közli.

Monografikus munkája: Talajvédelem, területrendezés, földmérés (Frankel Elekkel, 1979).

Nagy Miklós: Telkesítésre csábító üzenet. Falvak Dolgozó Népe 1980/6. – König Miklós: Egy fontos szakkönyv. Korunk 1980/6.