Unitárius Könyvtár

oldal nyomtatása Share

Unitárius Könyvtár – Az *Unitárius Irodalmi Társaság *Borbély István szerkesztésében 1925–26-ban kiadott kiadványsorozata. A Társaság célkitűzésének megfelelően szerzői elsősorban az erdélyi unitáriusság nagyjainak életét és pályáját rajzolták meg: Versényi György Kriza Jánosról, *Gál Kelemen Péterfi Dénesről, Gaghy Dénes Dávid Ferencről, *Vári Albert Berde Mózsáról, Márkos Albert Nagyajtai Kovács Istvánról írt; a sorozatban jelentek meg Ferencz József püspök visszaemlékezései (Emlékeimből. Kv. 1925), egy Csehov- és egy Th. Parker-fordítás, valamint Gálfi Lőrinc, Lőfi Ödön és *Vári Albert egy-egy hitépítő füzete.

(D. Gy.)