Unitárius Tudósító

oldal nyomtatása Share

Unitárius Tudósító – A kolozsvári unitárius egyházközség gyülekezeti lapja. 1930–31-ben *Szent-Iványi Sándor szerkesztésében jelent meg. Összesen négy lapszáma ismeretes (1930. jún., okt., dec. és 1931. febr.). Később, 1948. február–márciusban körlevél és *kézirat gyanánt még egy száma kereste fel Kolozsvár unitárius híveit. Az egyházközség életével, fontosabb eseményeivel foglalkozott, közölte az istentiszteletek, a vasárnapi iskola időpontját, tájékoztatott az egyházközség keretein belül működő egyesületek, így például a Dávid Ferenc Egylet Nőszövetsége, Ifjúsági Köre, Leányklubja, a Dávid Ferenc Vegyeskar, Vidéki Nők Egyesülete, Kolozsvári Unitárius Iparosok és Kereskedők Köre tevékenységéről.

(K. S.)