Urák István

oldal nyomtatása Share

Urák István (Köpec, 1974. nov. 2.) – természettudományi szakíró. Középiskoláit Sepsiszentgyörgyön, a Mikes Kelemen Líceumban végezte (1993), majd a BBTE-n szerzett biológia–kémia szakos egyetemi diplomát (1998). Bio-cönológiai témájú magiszteri dolgozatát ugyanitt 1999-ben védte meg, doktori fokozatot ugyanott 2005-ben szerzett.

1993–94-ben a száldobosi Általános Iskolában volt helyettes tanár; az egyetemi diploma megszerzése után szülőfalujában tanított biológiát (1999–2005), s egy ideig igazgatója is volt az iskolának. 2005-től a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa, 2008-tól docens és tanszékvezető a Környezettudományi Tanszéken.

Első, a Vadász Könyvklub Egyesület pályázatán díjazott írása nyomtatásban A természet és én c. kötetben jelent meg (Bp. 1997). Szaktanulmányai az Acta (Siculia), Annals of DDI, Buletin de Informare Societatea Lepidopterologică Română, Colle­gium Biologicum, Entomologica Roma­nica, Nord-Western Journal of Zoology, Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research „The Retezat National Park” szakfolyóiratokban, a Csíki Székely Múzeum Évkönyvében (Csíkszereda 2005), a Travaux du Museum National d’Histoire Naturelle „Grigore Antipa” (Buk. 2004) c. gyűjteményes kötetekben, valamint a Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia III. (Kv. 2007) és IV. (Debrecen 2008) kötetében, ismeretterjesztő cikkei a szentegyházi Alfa Ifjúsági Fórum, Erdővidéki Lapok hasábjain jelentek meg. Sikeresen szerepelt több természettudományi tárgyú fotópályázaton.

Társszerkesztője volt a III. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia kötetének (Kv. 2007).

Önálló kötete: Date despre arachnofauna din Bazinul Superior al Oltului (Kv. 2008); Állattani ismeretek (Újvárosi Lujzával, Kv. 2008).

(D. Gy.)