Ürmösi Károly

oldal nyomtatása Share

Ürmösi Károly (Tarcsafalva, 1874. ápr. 20. – 1953. febr. 6. Kv.) – unitárius egyházi író, ~ Károlyné Kántor Gizella (1880) férje. A kolozsvári Unitárius Főgimnáziumban érettségizett 1892-ben. 1896-ban lelkészi oklevelet szerzett Kolozsváron, majd Budapesten segédlelkész, 1898–1909 között Homoród­jános­falván lelkész, 1909-től Kolozsváron hitoktató. Itt 1912-ben esperessé, 1916-ban első pappá választották. Tagja volt az EME-nek, az *OMP intézőbizottságának. Egyházi beszédei, prédikációi az Unitárius Lapokban jelentek meg.

(K. S.)