Varga Gábor

oldal nyomtatása Share

Varga Gábor (Nv., 1948. aug. 5.) – elbeszélő, drámaíró. Szülőváro­sában a magyar tannyelvű líceumban érettségizett (1966); a temesvári Műegyetem Vegyészmérnöki Karán szerzett mérnöki oklevelet 1971-ben. 1975-ig gyakorló vegyészmérnökként a nagyváradi timföldüzemben, majd az Antikorróziós Lakk- és Festékipari Kutatóintézet nagyváradi kirendeltségén dolgozott. 1989-ben az RMDSZ Bihar megyei szervezetének alapító tagja, 1991-ig alelnöke, majd 1999-ig elnöke. 1998-tól az Állami Találmányi és Védjegyhivatal államtitkári rangú vezérigazgatója Bukarestben.

Szakmai tevékenysége mellett már korán a prózairodalommal is próbálkozott: Nyomok c. karcolatával megnyerte a temesvári *Szabad Szó 1969-es novellapályázatát. Szülővárosába hazatérve az Ady Endre Irodalmi Körnek tagja (1971–85), 1974-től vezetőségi tagja. 1978–84 között az *Irodalmi Kerekasztal titkára. A nagyváradi Ady Társaság megalakításával (1992) részt vállalt az irodalmi és művelődési élet újjászervezésében is.

Alkalmi írásokkal, könyvismertetésekkel, színikritikákkal már 1977 óta rendszeresen jelentkezett a helyi és országos irodalmi lapokban (Fáklya, *Utunk, *Igaz Szó, Kelet–Nyugat, Bihari Napló). A prózaíró felelősségéről vall az *Igaz Szó Disputa rovatában (1977/12). Az *Igaz Szóban megjelent drámái (1977/7–8; 1979/3) a túlélés, megmaradás eszméit sugallják. Történelmi drámái önálló kötetben is megjelentek A hatodik ostrom címmel (Buk. 1980 = Forrás). Tábornokok c. drámáját 1999-ben a nagyváradi színház Szigligeti Társulata mutatta be.

Szépprózájában szívesen időzik a történelmi múltnál, ezt bizonyítják a *Látóban megjelent elbeszélései (Pogány sirató. 1990/10; Hozsanna Dávid fiának. 1991/10).

Elbeszéléskötetei: Az ittmaradt nyár (Tv. 1984); Históriás beszéd avagy Kronosz elkomorodása (Buk. 1996); történelmi regénye: Az úr kutyája (kisregény, Csíkszereda 2002); Toronyiránt (irodalmi publicisztika, Mv. 2006); Városaim (Nv. 2009).

Szerkesztésében jelent meg a Varadinum Emlékkönyv három kötete (Nv. 1992, 1993, 1994).

Román nyelvű szakkiadványai: A műszaki alkotás védelmének fontossága (Buk. 2006); Europa ante portas (iparjogvédelmi írások és beszédek, Nv. 2008).

Ara-Kovács Attila: Mennyiben drámai a történelem? *Utunk 1980/50. – Gálfalvi György: Az ellenállás értelme. *Igaz Szó 1981/5. – Visky András: Nekifeszülni az időnek. *Utunk 1984/32. – Kántor Lajos: Váradi történetek. *Igaz Szó 1985/1. – Fényképeim. V. G. *Látó 1993/5 = Írók albuma. – Mitől nyugodt a Rolls-Royce álma? V. G.-ral beszélget Barabás István. *A Hét 1999/33.

(T. E.)