Várhelyi Csaba (Kézdivásárhely, 1925. szept. 26.)

oldal nyomtatása Share

Várhelyi Csaba (Kézdivásárhely, 1925. szept. 26.) – kémiai szakíró, ~ Csaba (1962) apja. Középiskolai tanulmányait szülővárosában a Nagy Mózes Gimnáziumban végezte (1937–44). Egyetemi diplomát a Bolyai Tudományegyetem Matematika és Természettudományi Karán szerzett (1949). Itt kezdte szakmai tevékenységét tanársegédként, s a BBTE-n folytatta nyugdíjazásáig (1988). Közben a Román Akadémia kolozsvári Kémiai Intézetében kandidátusi címet szerzett, dolgozatának címe: Forma­rea periodaţiilor. 2000-ben szakmai tevékenysége elismeréseként tiszteletbeli professzori címet kapott.

Tudományos eredményeit a komplexkémia tárgyköréből több mint 300 dolgozatban közölte hazai és külföldi szakfolyóiratokban.

1974–1982 között társfordítója volt számos V–IX. osztályos kémia tankönyvnek.

Tudományos munkásságának elismeréséül Zemplén Géza-díjjal tüntették ki.

Kötetei: Általános és szervetlen kémiai praktikum (egyetemi jegyzet, Kv. 1954); A *Magyar Autonóm Tartomány ásványvizei és gázömlései (társszerző, Buk. 1957); Szervetlen kémiai kísérletek (uo. 1959); Az atomok és molekulák világa (társszerző Zsakó János, uo. 1963); Pseudo­halogenuri în chimia coordinativă a cromului (társszerzővel, Craiova 1993).

Makkay Ferenc: V. Cs. Tiszteleti taggá választása. *Erdélyi Múzeum 2003/1–2.

(M. E.)