Végh József

oldal nyomtatása Share

Végh József (1903 – ?) – hírlapíró, szerkesztő, Ferencz József unitárius püspök unokája. Középiskoláit a kolozsvári Unitárius Kollégiumban végezte, s mivel már diák korában írói hajlamai voltak (1922-ben társszerkesztője az *Előre c. diáklapnak), újságírói pályára lépett. 1930-ban a Kolozsvárt megjelenő Színház és Film, 1933-tól 1941 márciusáig a Kolozsvári *Estilap szerkesztője, közben 1938-ban felelős szerkesztője az Ellenzéknek is. Ez utóbbi szerkesztését 1944 szeptember–októberében újra ő jegyezte. Tagja volt az Unitárius Irodalmi Társaságnak.

Önálló füzetben is megjelent székfoglaló előadása: A sinfalvi rombolások és a magyar sajtó (Kv. 1941), valamint egy nagyobb publicisztikai írása: Hogyan él ma az erdélyi magyar társadalom? (uo. 1942).

Regénye: Mentő-öv. Golgotás út a valóságban (riportregény, Kv. 1937).

(K. S.)