Vencser László

oldal nyomtatása Share

Vencser László (Ditró, 1947. jún. 17.) – római katolikus teológiai író. Az általános iskolát Ditróban végezte (1958–61), majd Gyulafehérváron, a Római Katolikus Kántoriskolában (1961–65) és a Hittudományi Főiskolán tanult (1965–70). 1970-től tanulmányait a római Pápai Szent Gergely Egyetemen, majd 1972-től 1975-ig a Laterani Egyetemen folytatta. Hazatérte után a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán tanított 1991-ig (1981-től a főiskola rektorhelyettese is), 1990–91 között egyházmegyei Caritas-igazgató, utána a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház rektora, majd igazgatósági tagja, 1994 és 1996 között a gyulafehérvári főegyházmegye pénzügyi kamarájának igazgatója. Ezt követően a linzi egyházmegyében az Idegennyelvű Lelkészségek Szakosztályának vezetője, 2000 júliusától az Ausztriai Idegen­nyelvű Lelkészségek országos igazgatója. 2001-ben hazatért, és a Sapientia EMTE csíkszeredai karán előadótanár.

Első írása Rómában jelent meg 1976-ban (Die Generalabsolution in der lateinischen Kirche vom 8. bis zum 12. Jahrhundert). Teológiai cikkei és tanulmányai a kolozsvári Keresztény Szóban, valamint a Vasárnapban és a linzi Theologische Prak­tische Qartalschrift c. folyóiratban jelentek meg.

Első magyar nyelvű önálló kötete (Felelős szabadság. Csíkszereda 1998) az 1991 után megjelent írásait tartalmazza. További önálló kötetei: Egy a ti Atyátok – Gondolatok a Miatyánkról (Kv. 1999); Die Sakra­mentalität der General­absolu­tion im Licht der Frühscholastik (Csíkszereda 1999); Atyánk és társaink. Erkölcsi vonatkozások a Miatyánkban (Kv. 2000).

Bereczki Szilvia: V. L.: Felelős szabadság. Keresztény Szó 1999/2. – Bereczki Gyöngyvér: V. L.: Atyánk és társaink. Uo. 2003/1.

(Á. I.)