Veres Emese Gyöngyvér

oldal nyomtatása Share

Veres Emese Gyöngyvér (Mv., 1966. máj. 8.) – néprajzi szakíró, újságíró. Középiskoláit Brassóban, az Unirea Történelem–Filológia Líceumban végezte (1984), majd az ELTE bölcsészkarán szerzett diplomát román nyelv és kulturális antropológia szakon (2000), ugyanott doktori címet is (2008). Egyetemi évei alatt a Magyar Rádió, a budapesti Evangélikus Élet és a *Brassói Lapok állandó külső munkatársa. 2009-től a Barca­print kiadó ügyvezetője.

Első írása 1990-ben a Németországban kiadott Útitárs c. folyóiratban jelent meg (a szórványokban folyó lelkigondozásról). Néprajzi és antropológiai tárgyú tanulmányait közölte a Másság – idegenség – elmozdulás. I–II. (Bp. 1997), a Kultúra és közösség (uo. 1998).

Önálló kötetei: Barcasági körkép (Bp. 1996); Gergely napjától Péter-Pálig. Ünnepek és jeles napok a barcasági csángóknál (Szecseleváros 2002); Ma leszek házadban először vendég. Felnőtté válás a barcasági csángó gyülekezetekben (Bp. 1005 = Barcasági Könyvek); „Mikor Oláh­ország háborút izene.” A barcasági csángók kálváriája (uo. 2008).

A Vallási néprajz sorozat szerkesztésében megjelent kötetei: Evangélikus múltunk és jelenünk (Bp. 2002); 250 éves a konfirmáció Magyarországon (uo. 2006); Az unitárius örökség. Simén Domokos emlékére (uo. 2008).

Kéziratban lévő műve: Temetkezési szokások a barcasági csángóknál.

Kertész Botond: Ma leszek házadban először vendég. Magyar Egyházzene 2006–2007/1–2. – Bodor Béla: A barcasági csángók kálváriája. Élet és Irodalom 2008/36.

(D. Gy.)