Veress Éva, T.

oldal nyomtatása Share

Veress Éva, T. (Nagyenyed, 1939. aug. 20.) – természettudományi szakíró, *Veress István (1909) lánya, *Tóthfalussy Béla (1928) felesége. Középiskolai tanulmányait Kolozsváron a 3-as sz. Leánylíceumban végezte 1956-ban, a Bolyai Tudományegyetemen, ill. a BBTE biológia–földrajz szakán szerzett tanári oklevelet 1960-ban. 1961–76 között biológus ugyanott, az egyetem Biológia Karán; 1976-tól tudományos főkutató. 1995-től előadótanár, közben vendégtanár a budapesti Orvostudományi Egyetemen és a debreceni egyetemen. 1973-ban a BBTE-n megszerezte a biológiatudományok doktora címet.

Kutatási területe: az ultrahang biológiai hatása, az alacsony hőmérsékletek biológiája. Első szakcikkének megjelenése (1968) óta több mint 100 tudományos dolgozatot közölt hazai és külföldi szaklapokban, 400 tudománynépszerűsítő cikket újságokban, folyóiratokban, *rádióban, tévében: 1968-ban a *Korunk 1971–92 között a Falvak Dolgozó Népe, 1972–73 között az Előre, 1991-től a Keresztény Szó, Vasárnap, *Erdélyi Gazda, Erdélyi Örmény Gyökerek, Biokultúra, Kertészet–Szőlészet és a Kertbarátok Lapja hasábjain. Előadásait az ultrahang biológiai hatásáról 1970–71-ben a bukaresti TV magyar adása, az ökokertészkedésről 1991–92-ben a kolozsvári *rádió sugározta.

1991-ben férjével együtt létrehozta a Bioklubot, majd 1992-ben a Kertbarátok Egyesületét, amelynek folyóiratát, a Kertbarátok Lapját szerkesztette; a Bioklubnak ma is elnöke, az Egyesületnek vezetőségi tagja. Ezek keretében – édesapja nyomdokain haladva – úttörő szerepe volt a hazai ökogazdálkodás létrejöttében és fellendülésében. Ez irányú munkásságát 1993-ban a Biokultúra Egyesület Budapesten emlék-oklevéllel, 2004-ben a romániai Bioterra Egyesület érdemoklevelével, 2007-ben Sárközy Péter Emlékéremmel ismerték el.

Írásait, könyveit Veress Éva, T. Veress Éva, *Tóthfalussy Veress Éva néven közölte.

Önálló kötetei: Ultrahang a biológiában (Kv. 1973); Környezetvédelem és mezőgazdaság (Buk. 1977); Ultrahangok a biológiában és az orvostudományban (társszerző Fodor Ferenc, uo. 1985, románul is).

Előkészületben van szerkesztésében a Veress István életének közel egy évszázada című emlékkönyv.

Len Ilona: Törekvő tenniakarással. *Dolgozó Nő 1980. – Uray Zoltán: Hasznos összefoglalás. *Korunk 1986/2. – Makkay József: Egészséges kert – egészséges táplálék. *Szabadság 2003. – Köhler Mihály: Laudáció (a Sárközy Péter Emlékérem odaítélése alkalmából). *Erdélyi Gazda 2007/10. 7–8.

(M. E. – S. Zs.)