Bruder Ferenc

oldal nyomtatása Share

Bruder Ferenc (Szatmár, 1895. febr. 16. – 1965. febr. 21., Kolozsvár) – szerkesztő. Mint a kolozsvári vas- és fémmunkás szakszervezet (1920–29) és az SZDP titkára (1930–48) támogatta a munkásirodalmi törekvéseket, munkás közművelődést. A Munkás Újság főmunkatársa (1929-34), felelős szerkesztője a dohánygyári munkások Solidaritatea c. kétnyelvű, románul és magyarul megjelenő lapjának (1928-29), a Romániai Népszava, Előre és Erdély c. szociáldemokrata lapok publicistája. 1941-ben Salamon Lászlóval együtt dokumentumgyűjteményt állított össze az erdélyi munkásság nemzetközi összetartásáról és közös harcáról. 1944-ben tevékeny szerepet vállalt az antifasiszta ellenállásban. 1947-ben szerkesztésében jelent meg Kolozsvárt az Erdélyi Munkás Naptár.