Verestóy Ilona

oldal nyomtatása Share

Verestóy Ilona (Brassó, 1928. dec. 30.) – zenei szakíró, tankönyvszerkesztő. Középiskoláit 1948-ban Sepsiszentgyörgyön, a Székely Mikó Kollégiumban, főiskolai tanulmányait Kolozsváron, a Gh. Dima Zenekonzervatóriumban (1949–52), majd Bukarestben (1960–62) végezte. Zenetanár Marosvásárhelyen, az Unirea Középiskolában (1957–65), majd a Művészeti Líceumban (1965–84). Zenepedagógiai tevékenysége mellett két tanéven át (1975–77) szerkesztette a marosvásárhelyi *rádióban A *rádió énekórája c. műsort, 1974–84 között pedig ugyanott beszámolókat, interjúkat készített a Marosvásárhelyi Filharmónia hangversenyeivel kapcsolatosan. A zenetanárok Maros megyei módszertani körének felelőseként 1973–75 között számos jeles zeneszerző, pedagógus (Nagy István, Márkos Albert, Jagamas János, Zoltán Aladár, Szász Károly, Szabó Csaba, Bretter György) tartott itt meghívására zenei tárgyú előadást. Közreműködött a marosvásárhelyi *Népi Alkotások Háza népdalfüzeteinek kiadásában (Tiszta búzából. Nyárád­köszvényesi népdalok. 1970).

Zenei vonatkozású írásai, hangversenykrónikái, zenekritikái 1956-tól a Vörös Zászló, Tanügyi Újság, *A Hét és *Művelődés hasábjain jelentek meg.

Rendszeres tankönyvszerkesztői tevékenységének eredményei: Ének–zene tankönyv a III. osztály számára (Buk. 1972); Ének–zene tankönyv a VIII. osztály számára (uo. 1974); Ének–zene tankönyv a VIII. osztály számára (Halmos Katalinnal és Pálffi Évával, uo. 1983). Ezeket a tankönyveit 1990–95 között újra kiadták. Brandner Nórával és Nagy Katalinnal összeállította az ének–zene tanítás tantervét az általános iskolák I–IV. osztálya számára (uo. 1972); Az ének–zene tanítása című fejezet szerzője a tanítóképzők számára kiadott Módszertani alapfogalmak az ének, rajz, testnevelés, kézimunka tanítására című segédkönyvben (uo. 1980).

Koch Mária: Iskola és társadalom. *Előre 1971. máj. 23. – Béres Katalin: Székely­udvarhelyi *művelődési hét. *Művelődés 1975/4. – László Bakk Anikó: Kodály nyomában „Csigafogaton”. Emlékezés-elmélkedés két szólamban. In: Utunk Kodályhoz. Buk. 1984.

(B. J.)