Vesselényi Tibor

oldal nyomtatása Share

Vesselényi Tibor (Nv., 1929. nov. 22.) – gazdasági szakíró, szerkesztő. A nagyváradi Premontrei Főgimnáziumban érettségizett (1948), majd Leningrádban szerzett közgazdász-mérnöki diplomát (1954). Szakterületén a doktori címet a bukaresti Gazdaságtudományi Akadémián nyerte el (1972). 1959-ig a nagyváradi Înfră­ţirea Szerszámgépgyárban (közben 1955–57 között kihelyezéssel a vaskohsziklási bányagépgyárban, néhány hónapig a nagyváradi talajjavító trösztnél) dolgozott. 1959–71 között funkcionárius a Crişana Tartományi, majd a Bihar megyei pártbizottság gazdasági osztályán, 1971–73-ban a kisipari szövetkezetek szövetsége megyei kirendeltségén. 1973–90 között (nyugdíjazásáig) a Területi Számítóközpont szervezési kabinetjének vezetője volt. Ez idő alatt nagyváradi gépészeti líceumokban óraadó tanár; a számítóközpont keretében számos tanfolyamot szervezett a korszerű üzemgazdálkodás, ergonómia, értékelemzés tárgyköreiből.

Első írása a nagyváradi Fáklyában jelent meg 1958-ban. A Fáklyában és románul a nagyváradi Crişanában, továbbá az Előre, Munkásélet, Revista Economică, Scînteia, 1990 után a Bihari *Napló, Erdélyi *Napló és a Premontrei Öregdiákok Egyesülete kiadásában megjelenő Hírlevél, illetve az Aletheia, Bihorul hasábjain közölt ismertető jellegű és szakcikkeinek száma több száz. Több, iskolája múltját és híres tanárait (Gerinczy Pál, Szilágyi Mihály Dózsa, Oszvald Ferenc) idéző írással szerepel A nagyváradi római katolikus középiskolai oktatás és a Premontrei Főgimnázium története (1718–1948) c. kötetben (Nv. 2005).

Kötetei: Economie politică. I. (társszerző Vita László, uo. 1978); Román–magyar gazdasággyakorlati kisszótár (uo. 1992); Robotică. Con­ducerea şi programarea roboţilor industriali (társszerző Barabás Tibor, uo. 2004); Comanda roboţilor. Apli­caţii (társszerző Barabás Tibor, uo. 2006); Bazele aşchierii şi gene­rării suprafeţelor (társszerző Ioan Moga, uo. 2007).

Neve Vesselényi Gy. Tibor- és Wesselényi Gyulaként is előfordul.

(T. E.)