Vicze Károly

oldal nyomtatása Share

Vicze Károly (Végvár, 1944. júl. 24.) – helytörténész. Középiskoláit 1953-tól Temesváron végezte; ugyanott, a 3 éves Tanárképző Főiskolán szerzett 1967-ben történelem–földrajz szakos tanári diplomát (1967), majd a kolozsvári BBTE földrajz karán egészítette ki felsőfokú tanulmányait. 1980-tól a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceumban tanított földrajzot és történelmet.

A Bánság és Temesvár múltjára vonatkozó írásai a Heti Új Szó, Nyugati Jelen, a Szeged c. lapokban, valamint a Mindenki Kalendáriumában jelentek meg.

Kötetei: „ Az vég Temesvárban…” (Tv. 2006); Temesközi történelem (uo. 2007); Temesközi emlékhelyek (uo. 2008).

(Sz. J.)