Brüll Emánuel

oldal nyomtatása Share

Brüll Emánuel (Magyarlégen, 1884. okt. 18. – 1951. júl. 30., Szatmár) – nyelvművelő, könyvtáros. Középiskolai tanulmányait Szamosújvárt s a kolozsvári ref. kollégiumban végezte, budapesti egyetemi tanulmányai után 1923-ban tanári oklevelet szerzett Kolozsvárt; ugyanitt lett magyar-német szakos tanár és a ref. kollégiumi nagykönyvtár őre. Az államosítás után is mint akadémiai alkalmazott haláláig az intézmény élén maradt. Nagy elődei példáját követve több mint háromezer kötetet számláló, gonddal válogatott személyi könyvtárát az általa őrzött könyvtárra hagyományozta. Nyelvművelő cikkei, nevelési és turisztikai tárgyú írásai az Erdélyi Múzeum, az Erdélyi és a kolozsvári napilapok hasábjain jelentek meg. A nép nyelvének kincsei c. dolgozatát önálló füzetként adta ki az Erdélyi Fiatalok (Kv. 1935).

Benkő Samu: B. E., a könyvtáros. Könyvtári Szemle 1966/1. Szabó T. Attila: B. E. tudománynépszerűsítő munkássága. A Nyelv és múlt c. kötetben, 1972. 502–507.