Vida György

oldal nyomtatása Share

Vida György (Nagybánya, 1946. aug. 8.) – művészettörténész, műkritikus, ~ Géza szobrászművész fia. Szülővárosában járt középiskolába; a bukaresti Képzőművészeti Főiskolán 1970-ben szerzett művészetelméleti és művészettörténeti szakképesítést. A bukaresti G. Oprescu Művészettörténeti Intézet tudományos kutatója (1970–89), 1990-től főmunkatársa, igazgatóhelyettese. 1990–94 között a Művelődési Minisztérium Vizuális Művészetek Főosztályának vezetője.

Szakterülete az erdélyi képzőművészet a 19–20. században, a kortárs művészet. 1972–73-ban Herder-ösztöndíjasként Bécsben, 1994-ben Samuel Kress kutató-ösztöndíjasként Berlinben folytatott külföldi tanulmányokat. 1993-ban elnyerte a Romániai Képzőművészek Szövetségének díját. Tanulmányai, dolgozatai, szakcikkei román, magyar, német, francia nyelven jelennek meg hazai és külföldi folyóiratokban (Arta, Amfiteatru, Contemporanul stb.), szakkiadványokban. A 90-es évek elején tagja volt a Studii şi Cercetări de Istoria Artei és a Revue Roumaine d’ Histoire d’Art szerkesztőbizottságának; román művészekről szóló szócikkei az Allgemeines *Lexikon der bildenden Künstler általános képzőművészeti *lexikonban (Lipcse 1991) jelentek meg.

Jelentősebb közleményei: Contri­buţii la studiul vieţii şi operei lui Mihály Munkácsy (Buk. 1972); Contri­buţii la studiul vieţii şi operei lui Mihály Munkácsy pe baza scrisorilor şi mărturiilor rămase de la Sigismund Ormós (uo. 1972); Arta ambientală din România (uo. 1978); Aspecte ale receptării artei europene în Tran­silvania secolului XIX. (uo. 1978); Mattis-Teutsch şi dialogul european al formelor (uo. 1984); Kádár Géza művei és életútja (uo. 1993); Román művészek a két világháború között Nagybányán (uo. 1997); Şcoala de la Baia Mare şi tendinţele înnoitoare ale artei începutului de secol XX. (uo. 1998).

Nagyapjáról, Kádár Géza festőművészről írt monográfiája (társszerző Murádin Jenő) 2005-ben jelent meg Nyíregyházán.

Szerkesztette a Látvány és gondolat. Tanulmányok a jelenkori román képzőművészetről c. kiadványt (uo. 1991), benne saját Környezetművészeti törekvések Romániában c. tanulmányával.

Kiállítások, emlékkiállítások szervezője (Barabás Miklós, Gazdáné Olosz Ella, *Hargita Visual Art csoport). 2001-től a párizsi székhelyű Művészettörténeti Nemzetközi Bizottság román tagozatának elnöke. A román–magyar művelődési kapcsolatok ápolásában a magyar művészettörténet terén végzett munkásságáért a Magyar Köztársaság Érdemrendjének lovagkeresztjével tüntették ki (2002).

Román publikációit Gheorghe Vida néven írja alá.

(B. I.)