Visky Ferenc

oldal nyomtatása Share

Visky Ferenc (Egri, 1918. júl. 1. – 2005. okt. 5. Nv.) – református lelkipásztor, teológiai és evangéliumi író. ~ Júlia (1922) férje, ~ András (1957) apja. Szatmárnémetiben, a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban végezte középiskoláit (1936), de csak 1939-ben érettségizett (Gellért Sándorral az év márciusában Magyarországra átszökve) Debrecenben. Teológiai tanulmányait a Tisza István Tudományegyetemen folytatta, ahol tanára volt Makkai Sándor, Karácsony Sándor, Révész Imre, Erdős József, Kállay Kálmán. 1945-ben tette le záróvizsgáit. Teológusként kapcsolódott be a CE Bethánia mozgalomba. 1945-ben szülőfalujában, Egriben lett lelkész, itt indította el azt a hitbeli megújulási mozgalmat, amelyből a későbbi romániai CE Szövetség kinőtt. 1949-től Nagyszalontán, Ardai Aladár püspök mellett segédlelkész, közben vallást tanít az Arany János Gimnáziumban. 1950-ben büntetésből Nyüvedre, innen 1956-ban Magyarkecére helyezték, ahol folytatódtak ellene az állami és egyházi hatósági zaklatások. 1958 májusában letartóztatták és a CE-mozgalom elleni koncepciós per elsőrendű vádlottjaként 22 évre ítélték. Nagyváradon és Szamosújváron raboskodott, 1964-ben az általános kegyelmi rendelet alapján szabadult. Ezután Hegyközpályiban volt lelkész, de továbbra is megfigyelés alatt állt. 1983-ban kényszernyugdíjazták, utána haláláig Nagyváradon élt.

Első saját szerkesztésű könyve, az Asztali igék (1967) házi sokszorosításban készült, ezt követte a bibliai Eszter könyvének kommentárja (előbb szintén *szamizdat kiadásban). Ugyancsak bibliai könyv magyarázata az Egyház és szenvedés, amelyben a szenvedő egyház kérdését a Jelenések könyve alapján vizsgálja. Börtönéveiből vett emlékképekkel, történettöredékekkel ismerkedhetünk meg a Fogoly vagyok című, a haszid történetek mintájára szerkesztett könyvében, amelyben egy fogolytársa, a zsidó származású evangélikus lelkész, Richard Wurmbrand alakját idézi fel. Szerelme szorongat című könyvében (Kv. 2004) életének történetét foglalja össze. Az időrendi sorrendben egymást követő életszakaszok, illetve azok stációi mind a zaklatásokkal szemben is megőrzött belső *szabadság eredetére mutatnak rá: élő keresztyén hitére és annak forrására, Jézus Krisztusra.

2000 júliusától a *Kecskeméthy István professzor által indított Kis Tükör c. lap új folyamának szerkesztőbizottsági tagja, emellett rendszeresen publikál a CE Koinónia által kiadott missziói havilapban. Néhány, hitelveit is megfogalmazó írása 1990–96 között a Korunkban is megjelent.

A Forum Film Alapítvány 1999-ben Ítélet címmel portréfilmet készített róla.

Művei: Asztali igék (*szamizdat kiadás, h. n. 1967); Eszter (2. jav. kiad. Kv. 1996); Egyház és szenvedés. A Jelenések könyve a szenvedő egyházról (uo. 1999 = Kis Tükör Füzetek); Fogoly vagyok (uo. 2002; román, ill. holland fordításban 2004); Méz a sziklából. Áhítatok az év minden napjára (uo. 2003; románul: Mierea din stâncă. Ford. Paul Drumaru, uo. 2007); Szerelme szorongat (uo. 2004); 70 povestiri despre puşcărie şi prie­tenie (ford. Georgeta-Delia Hajdu, uo. 2004); Anti (uo. 2005).

Balázs Imre József: Börtönről és *szabadságról. Élet és Irodalom 2002. jún. 7. – Molnár Sára: A *szabadság példázatai. Pannonhalmi *Szemle 2002/3. – Pásztor Péter: Egy hiteles lelki vezető. Börtönpéldázatok Erdélyből. Heti Válasz 2002. aug. 30.

(B. K.)