Vizi Imre

oldal nyomtatása Share

Vizi Imre (Jegenye, 1936. okt. 17.) – matematikai szakíró, ~ Menyhért (1910) fia, ~ Ildikó (1940) férje. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári Piarista Gimnáziumban kezdte (1947–50), majd a 2. sz. Fiúlíceumban végezte (1954). A Bolyai Tudományegyetem matematika–fizika szakán szerzett tanári diplomát 1958-ban. 1958–59-ben a gyalui Általános Iskola és a kolozsvári 2. sz. Általános Iskola, majd a 6. sz. Általános Iskola és az Építészeti Szakiskola (1959–62), azt követően a kolozsvári 16. sz. *Líceum (1962–75) tanára; 1975–80 között a 3. sz. Elméleti *Líceum igazgatója, 1980-tól a tovább 3. sz. Matematika–Fizika *Líceum néven működő iskola tanára, 1990-től a Báthory István nevét felvett *líceum igazgatóhelyettese volt. 1978-tól 1986-ig (a képzés megszűnéséig) lektor a magyar tanítók továbbképző tanfolyamain.

Fiatal tanárként kosárlabdázott: 1956–74 között a Kolozsvári Építők és a Kolozsvári Egyetem kosárlabdacsapatának, 1958–60-ban a román válogatottnak is tagja volt.

Cikkei a Tanügyi Újságban és a Korunkban jelentek meg. 1978–86 között társfordítója volt minden I–IV. osztály számtan, V–VI. osztály matematika és VII–VIII. osztály algebra tankönyvének.

1994-ben létrehozta Kolozsvárott a Teodidaktos Alapítványt, amely három bentlakást is működtet középiskolás diákok számára.

Kántor Lajos: Sportoló vagy kultúrember? *Előre 1968. máj. 29. – Móra László: Tizenkét év egy klub szolgálatában. Uo. 1969. okt. 23. – N. Musceleanu: V. şi „Domnul U”. Sportul 1969. okt. 24. – Nuşa Demian: Modele de ataşament, probe de longevitate. Uo. 1972. nov. 4.

(S. Zs.)