Volnay Jenő

oldal nyomtatása Share

Volnay Jenő (Weisz) (Bp., ? – 1933. febr. 7. Buk.) – újságíró, lapszerkesztő. Tanulmányait szülőváro­sában végezte. Budapestről Párizsba, majd Genfbe került, ahol neves francia lapok munkatársa volt. Az 1920-as években Bukarestben telepedett le, erdélyi magyar újságok – közöttük az *Ellenzék és a *Brassói Lapok – tudósítója. 1930 áprilisában megalapította a Bukaresti *Magyar Újság c. hetilapot, amelyet főszerkesztőként irányított megszűntéig (1932. dec.). Az újságnak 1931 februárjától 1932 szeptemberéig francia nyelvű különkiadása jelent meg, ebben szignóval vagy aláírás nélkül közölt vezércikkei, kommentárjai a polgári értékek, a többségi megértés és kisebbségi lojalitás, az államrend tisztelete gondolatkörében fogantak. Szerkesztésében a politikai és gazdasági arcélű hetilap a román–magyar közeledés szorgalmazója kívánt lenni, amelynek elsőrendű eszközeként a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok kiszélesítését jelölte meg. Ebben a szellemben szemlézte és kommentálta a politikai eseményeket, a román parlamenti tevékenységet, az *OMP érdekvédelmi politikáját, a bukaresti magyarság társadalmi, szellemi életét. Állást foglalt a magyarellenes megnyilvánulásokkal szemben. Szerkesztési koncepciója 1932 utolsó hónapjaiban gyökeresen megváltozott: fenntartás nélkül támogatta a Nemzeti Parasztpártot választási kampányában.

(B. I.)