Wagner István (Felvinc, 1932. febr. 1.)

oldal nyomtatása Share

Wagner István (Felvinc, 1932. febr. 1.) – gyümölcstermesztési és kertészeti szakíró. Középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen, a Kertészeti Középiskolában végezte (1951), kertészmérnöki diplomát a bukaresti Kertészeti Főiskolán szerzett (1956). Doktori tézisét, amely az almaalanyok nemesítési technikájának javításával és gyorsításával foglalkozott, 1971-ben védte meg a craiovai egyetemen.

1956-tól a kolozsvári Gyümölcstermesztési Kutatóállomáson dolgozott, ahonnan I. fokú főkutatóként vonult nyugalomba 1997-ben. Közben 1980–85 között a kolozsvári Kertészeti Főiskola előadótanára is volt. Az MTA külső köztestületi tagja.

Kutatómunkájának eredményeit több mint 100 tudományos dolgozatban, tanulmányban: a Lucrările Ştiinţifice ale Institutului de Pomi­cultură, Lucrările Ştiinţifice ICHV, Grădina, Via şi Livada, Berichte der DAL (Berlin), Canadian Rose Annual szakfolyóiratokban és nemzetközi szakkonferenciákon (Budapest, Toronto, Brüsszel, Oszaka, Drezda, Frankfurt am Main) közölte. Öt gyümölcs- és 40 rózsafajtát nemesített, amelyekért külföldön díjakat kapott (Róma 1973, Hradec Králove 1978).

Társszerkesztőként működött közre A gyümölcstermesztő kézikönyve (Buk. 1975), a Pomologia R. P. R. (uo. 1967–72), az Îndrumătorul pomi­cultorului (uo. 1975), a Pepi­niera de pomi (uo. 1986) című munkákban. Főműve a rózsákról írott közel 300 oldalas monográfia (Tranda­firul – de la mit la mileniul trei. Uo. 2002).

Alapítója és főszerkesztője a Rosarium c. rózsaszaklapnak, amelyben szintén számos írása jelent meg.

1990-ben megalapította a kolozsvári székhelyű Rózsabarátok Romániai Egyesületét (Asociaţia Amicii Rozelor din România), amelynek mint civil, non-profit egyesületnek ma is alapító-elnöke. A szervezet 1400 tagot számlál és 14 fiókja van az egész országban; tagja a Rózsa Világföderációnak.

Részt vett a Baden-Badenben (1983), Torontóban (1985), Christ­church-ben (Új-Zéland 1994), Brüsszelben (1997), Houstonban (2000), Glasgow-ban (2003) és Oszakában (2006) tartott rózsa-világkongresszusokon, több alkalommal mint meghívott előadó. Dél-Afrikába és Ausztráliába szervezett szakmai kirándulásokat (2007-ben, 2008-ban).

A Rózsa Világföderáció a houstoni (2000) kongresszusán Rózsa Világdíjjal tüntette ki hosszas és eredményes tevékenységéért, 2006-ban pedig, az oszakai világkongresszuson, egyik alelnökévé választotta.

(M. E.)