Wass György, czegei

oldal nyomtatása Share

Wass György, czegei (Cege, 1877. jan. 18. – 1929. márc. 15. Bp.) – költő, elbeszélő, lapszerkesztő. Középiskoláit a budapesti Piarista Főgimnáziumban végezte, jogi diplomáját a pozsonyi (1899), doktori fokozatát a kolozsvári egyetemen szerezte (1900). Az egyetem elvégzése után *Szolnok-Doboka vármegye aljegyzője volt.

Írt népszínművet (A falu babonája. Előadták Désen, 1902-ben), verseket (Őszi mesék. Dés, 1903), elbeszéléseket (Asszonyok. Karcolatok, uo. 1904). 1903–1905-ben a Dési Hírlap felelős szerkesztője volt. Írásaiból közölt a Szamosvölgyi Almanach (Kv. 1910).

(H. A.)