Wild Endre

oldal nyomtatása Share

Wild Endre (Arad, 1882. máj. 31. – 1969. júl. 28. Rio de Janeiro) – római katolikus egyházi író, lapszerkesztő. ~ Lajos (1892) bátyja. Aradon végezte középiskolai tanulmányait, teológiát Rómában és Innsbruckban hallgatott, 1905-ben szentelték pappá. Mint a minorita rend tagja Lugoson kezdte papi pályáját, utána Pancsovára került plébánosnak. Az I. világháborúban tábori lelkész volt, a háború utolsó évében tért haza Aradra. A minorita rendházban élénk tevékenységet fejtett ki, számos katolikus szervezetnek, társulatnak volt mozgatórugója.

Indulásától, 1918-tól bekapcsolódott az Aradon megjelenő *Vasárnap c. katolikus folyóirat szerkesztésébe, amelynek *Monay Ferenc után főszerkesztője volt. Maga is sok írást közölt, 1926-tól kezdve pedig az ő művészi igényű fényképfelvételei, elsősorban táj- és városképei illusztrálták a lapszámokat. Ő alapította a *Vasárnap Kiadóvállalatot is. 1939. jan. 1-jétől Kézdi­vásárhelyre helyezték és megbízták az ottani minorita rendház vezetésével. A II. világháború után Brazíliába vándorolt ki, ott hunyt el.

Fordításában jelent meg A pan­csovai Minorita Rendház naplója (1718–1850) (Arad 1930); gondozásában Dálnoki Nagy Lajos Összes műveinek I. kötete (uo. 1927).

(U. J.)