Wilhelm Sándor

oldal nyomtatása Share

Wilhelm Sándor (Margitta, 1945. nov. 7.) – biológiai szakíró. Középiskoláit szülővárosában végezte (1963), majd a BBTE-n biológia–zoológia szakon tanári diplomát szerzett (1968). A természettudományok doktora címet 1980-ban a bukaresti Biológiai Intézetben nyerte el.

1968-tól Székelyhídon, 1989 óta ugyanott a Petőfi Sándor Elméleti Líceumban tanított, 2005-től nyugdíjas.

Nevéhez fűződik az Érmellék népi halászatát és vadfogását bemutató helyi múzeum létrehozása.

Kutatási területe a halbiológia, ökológia és etológia, emellett a népi halászattal, az Érmellék néprajzával is foglalkozik (A fazekasság emlékei Margittán. In: Népismereti Dolgozatok 1983. Buk. 1983; Hagyományos halászat az Érmelléken. In: Népismereti Dolgozatok 1994. Buk. 1994; Székelyhídi kovácsok. Partium. 1. 2–3. Nv. 1994).

Ismeretterjesztő írásait a Fáklya, *Bihari Napló, *Falvak Dolgozó Népe, *Előre, Művelődés, *Korunk, Magyar Horgász közölte.

Szaktanulmányai a Nymphaea, Crisia, Buletinul de Cercetări Pisci­cole, *Múzeumi Füzetek, Revue Roumaine de Biologie, Travaux Musei Naturalis Grigore Antipa, Halászat, Tiscia, Ann. Naturhist. Mus. Wien, Pol’ovnistvo a Rybarstvo folyóira­tokban jelentek meg.

Önálló kötetei: Mint hal a vízben. A halak viselkedése (Buk. 1990); Halak bonckés alatt (Kv. 1998); Halak a természet háztartásában. Édesvízi halaink biológiája (uo. 2000); Vizek vallatása (Nv. 2005); A lápi póc (Kv. 2008).

Cseke Péter: Az első kézből kapott információ varázsa. *Falvak Dolgozó Népe 1975. okt. 29.; uő: Azzá váltunk-e, amivé akartunk? (Egy biológus nemzedék indulása.) *Korunk 1979/7–8. – Sike Lajos: Hogy került a törpeharcsa a közművelődésbe? *Előre 1983. febr. 18.; uő: Másról beszélünk: Dr. W. S. tanár (Székelyhíd). *A Hét 1985. jan. 17. – Szabó Zsigmond: Mint hal a vízben. *Múzeumi Füzetek 1(1992). 115. – Dérer Ferenc: Halászati múzeum. *Bihari Napló 1996. jan. 5. – Gittai István: Jöttek a gépek, és vitték a vizet, a lápi világot. *Bihari Napló 1999. szept. 24. – Kovács Győző: Az érmelléki lápvilág megmentése. Élet és Tudomány 2001. júl. 6. – Kászoni Zoltán: Dr. W. S., a Partium halbiológusa. Halászat 2001. 94. – D. Mészáros Elek: Haldoktor az Érmelléken. Reggeli Újság 2004. dec. 6.; uő: A mocsárjáró ember. Erdélyi *Riport 2009. febr. 5. – Balázs D. Attila: Góhér és bodon. Magyar Nemzet *Magazin 2006. dec. 10.

(Fi. L.)