Zágoni Albu Zoltán

oldal nyomtatása Share

Zágoni Albu Zoltán (Marosludas, 1934. júl. 19. – 2002. máj. 5. Buk.) – református egyházi író. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a nagy­enyedi Bethlen Kollégiumban és Brassóban végezte. 1956-ban a kolozsvári Református Teológián szerzett lelkészi képesítést; a hittudományok doktora címet 1999-ben nyerte el Bukarestben. Segédlelkész Marosvásárhelyen (1956–59), lelkipásztor Radnóton (1959–74), a bukaresti Calvineum református egyházközség vezető lelkésze (1974–2002). Ösztöndíjasként posztgraduális képzésen vett részt a münsteri egyetemen az ökumenizmus tárgykörében. Az Erdélyi Egyházkerület püspöki ökumenikus előadótanácsosa, egyházkerületi képviselő, egyházmegyei tanácsos. Az UNESCO égisze alatt működő Bukaresti Nemzetközi Ökumenikus Központ által létrehozott Világvallások és Művelődéstörténet Nemzetközi Akadémiája előadótanára (1993–2002).

Szakdolgozatai, tanulmányai tárgyát az egyház- és vallástörténet, a keresztyénség első évszázadai és az ökumenizmus tárgyköréből választotta (Az Egyház szolgálatában, Hitbeli párbeszéd és keresztyén szeretet, Unitas in diversitas, Az Istennek kedves dialógus, Az ökumenikus mozgalmat megelőző protestáns–ortodox együttműködés Bukarestben, A három monoteista világvallás – zsidó, keresztyén, iszlám – közötti kölcsönhatások, A qumrán tekercsek nyomában, Az orosz ortodox keresztyénség ezer éve, Az óhitű lipován gregoriánus egyház, Válaszd az életet). Ezeket a Református Szemle, A Hét, Ortodoxia, Armonia közölte. Cikkei, beszámolói jelentek meg egyházi rendezvényekről, nemzetközi találkozókról, a bukaresti egyházközség életéről, a vallásos ünnepek jelentőségéről a Romániai *Magyar Szó, Orient Expressz, Valóság, *Változó Valóság hasábjain. A bukaresti református egyház történetéből c. dolgozatát A bukaresti *Petőfi Művelődési Társaság 1994–1997. évi Értesítője (Buk. 1999), az Adalékok Radnót rég- és közelmúltjához címűt pedig A Maros megyei magyarság történetéből első kötete (Mv. 2000) tartalmazza.

Kezdeményezésére 1991 őszén újraalakult a bukaresti Koós Ferenc Kör, amelyet haláláig irányított. Alapító tagja és egyik alelnöke volt az ugyancsak Bukarestben 1990-ben létrehozott *Petőfi Művelődési Társaságnak.

Kötete: Ecumenism – retrospecţiuni şi mărturii (Buk. 2002); magyar nyelven kéziratban.

Ferencz L. Imre: „Nem veszélyeztetheti identitásunkat”. Beszélgetés Z. A. Z.-nal. Romániai *Magyar Szó 1999. júl. 30.

(B. I.)