Zágoni Elemér

oldal nyomtatása Share

Zágoni Elemér (Csíkkarcfalva, 1941. szept. 24.) – gyógyszerészeti szakíró. Középiskoláit Csíkszeredában végezte (1959), 1959–62 között Marosvásárhelyen az Egészségügyi Technikumban gyógyszerész-asszisztensi oklevelet szerzett. Ezt követően 1962–63 között a karcfalvi gyógyszertárban dolgozott, majd Marosvásárhelyen folytatta tanulmányait az *OGYI Gyógyszerészeti Karán, ahol 1968-ban kapott oklevelet. Ezután előbbi munkahelyére visszatérve vezető gyógyszerészként dolgozott 1987-ig. Közben 1976-ban Marosvásárhelyen főgyógyszerészi szakképesítést, 1980-ban gyógyszerészdoktori fokozatot nyert. 1987–91 között Csíkszeredában gyógyszertárvezető főgyógyszerészként dolgozott. 1991–92-ben *Hargita megye gyógyszerész-inspektorává nevezték ki. 1992-től Arthemis nevű saját gyógyszertárát vezeti, 2003-tól nyugdíjasként. Gyógyszertári munkája mellett 1975–78 között a csíkszeredai gimnáziumban kémiát tanított, 1998–2001 között a Soproni Erdészeti Egyetem csíkszeredai kihelyezett tagozatán a biokémia óraadó tanára.

Alapító tagja az EME-nek, tevékenyen részt vesz az Orvos- és Gyógyszerészeti Szakosztály munkájában. Tagja a Magyar Egészségügyi Társaságnak, az MTA külső köztestületének, vezetőségi tagja a *Hargita megyei Gyógyszerész Kollégiumnak.

Kutatási területe a fekete ribiszke fitokémiai és farmakológiai vizsgálata, különös tekintettel leveleinek vérnyomást csökkentő, terméseinek vérképzést elősegítő hatására. 53 szakdolgozata az Orvosi Szemle, Revista Medicală, Gyógyszerészet, Pediatria c. folyóiratokban jelent meg. Számos ismeretterjesztő cikket közölt helyi és országos napilapokban, folyóira­tokban. A fekete ribiszkéből nyert 6 készítményét szabadalmazták.

Önálló kötete: A fekete ribiszke (Csíkszereda 2005).

Tar Károly: A fekete ribiszke és egy falusi gyógyszerész csodálatos hatása. *TETT 1981/4. – Gyarmath János: A feladó dr. Zágoni Elemér. *Előre 1983. nov. 6. – Horváth Arany: Kísérletező ember. *Művelődés 1985/4. – Székedi Ferenc: A gyógyszerészet soha nem lesz egyszerű kiszolgáló ipar. *Hargita 1985. jún. 15. – Rajos Pál: Hiporib. Életerő 1995. okt.

(P. H. M.)